Stránky pro dvojčata a všechny, kteří se o ně zajímají

Život s dvojčaty

1. mezinárodní konference o dvojčatech v Praze, ČR

1. mezinárodní konference na téma „Život s dvojčaty“ se uskutečnila v Praze ve dnech 20. – 21. října 2011. Konference byla uspořádána pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny PČR a konala se v nádherném prostředí jedné ze starobylých budov Poslanecké sněmovny. Hlavní organizátorkou konference byla paní Mgr. Klára Vítková Rulíková, matka osmnáctiletých dvojčat (chlapce a dívky), a zároveň předsedkyně Českomoravské asociace Klubů dvojčat a vícerčat (ČAKDAV) – člena Mezinárodní rady organizací pro vícečetné porody (ICOMBO). Kromě shora uvedeného je paní Vítková Rulíková autorkou tří knih o vývoji a výchově dvojčat a doslovu k českému překladu mé knihy „Nedělitelná dvěma“ z roku 2005. V současné době pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Měla jsem to štěstí účastnit se této konference, abych zde spolu s dalšími psychology, lékaři, psychiatry, sociálními pracovníky a dalšími odborníky přednášela na téma výzkumu dvojčat. Výsledky svých výzkumů a klinických pozorování zde dále prezentovaly ještě tyto osobnosti: MUDr. Taťjana Horká (ČR), doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (ČR), Dr. Josef Vas (Maďarsko), Lynda P. Haddon (Kanada), PhDr. Jaroslava Raudenská PhD. (ČR), Mgr. Marie Fejtková (ČR), Dr. Pat Preedy (Velká Británie), Mgr. Kristína Tóthová (ČR), Ing. Ludvík Pinc (ČR), Mgr.Tereza Šašinková (ČR) a Gail Moore ( Kanada). Konferenci zahájil uvítacím projevem člen Parlamentu České republiky pan Marek Benda.

Předmětem našich jednání byly především již dobře známá témata vyplývající ze života dvojčat a jejich rodin, některé z nich vám stručně popíši.

Jednu z nejzajímavějších a nejvíce poučných přednášek měla paní Vítková Rulíková. Přednesla v ní nástin historického vývoje událostí, které předcházely vzniku ČAKDAV. Uvedla, že když před téměř 20 lety očekávala narození svých dvojčat opačného pohlaví, měla k dispozici jen velice málo informací k tomu jak dvojčata vychovávat, nebo o tom, jak se skutečnost, že jste dvojčetem, může psychologicky diametrálně lišit od toho, když se narodíte jako jedináček. Nespokojená s touto situací se paní Rulíková rozhodla jednat. V roce 1993 začala získávat příslušné materiály od organizace TAMBA (Asociace dvojčat a vícerčat ve Velké Británii). Během následujících dvou let kontaktovala další matky dvojčat a v roce 1995 se rozhodla oficiálně založit první Klub dvojčat a vícečat v Česku. V následujících letech 1996 a 1997 se informace o této činnosti začala šířit i mezi maminkami v ostatních českých městech a následně vznikaly další kluby dvojčat. V roce 2000 se paní Vítková Rulíková rozhodla nabízet telefonické poradenství (zatím z domova). Zájem byl tak ohromný, že bylo nutné vytvořit za tímto účelem internetové stránky.

Rok 2000 byl také věnován prvním přednáškám pro budoucí rodiče dvojčat a vícerčat přímo v porodnici v Praze a rozšiřování informací prostřednictvím nemocničního personálu s cílem, aby je zde měly nastávající maminky dvojčat k dispozici i mimo hlavní město. V roce 2002 byla vydána první kniha o dvojčatech v českém jazyce. Klíčovým byl však až rok 2003, protože v tomto roce vznikla národní Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, ČAKDAV, a začala koordinovat práci menších klubů. Každý rok se pořádaly konference na národní úrovni, kterých se účastnili zástupci samostatných klubů, kterých je v současné době více než čtyřicet pět. ČAKDAV se v roce 2006 připojil k organizaci ICOMBO a jak v tomto roce, tak v roce 2009 spatřily světlo světa další dvě nové knihy o dvojčatech v češtině. Tyto snahy vyvrcholily 1. mezinárodní konferencí o dvojčatech v roce 2011.

Konference byla rozdělena do sekcí Prenatální období, porod a novorozenecké období; Kojení a první tři roky života dvojčat; Psychologické aspekty předškolního a školního věku; Psychologické aspekty dospělých dvojčat; a Organizace na podporu rodin s dvojčaty. Obtíže v průběhu těhotenství, obzvláště pak předčasný porod, byly prezentovány MUDr. Antonínem Pařízkem, který poznamenal, že předčasný porod může sice být lékařsky zpožděn, ale nelze mu zcela zabránit. Mgr. Marie Fejtková se věnovala tématu vzdělávání dvojčat. Z její prezentace vzešlo doporučení, aby rozhodnutí umísťovat dvojčata do stejné třídy byla posuzována vždy individuálně. Zaznamenala, že rodiče v České republice si v době zahájení školní docházky svých dětí jen málo uvědomují přínos a vliv tohoto rozdělení na jejich další život. Mgr. Kristína Tóthová popisovala terapii pozůstalých truchlících dvojčat. Nazývá je „zapomenutí pozůstalí“, a to proto, že se jak zdá, specifické problémy spojené s úmrtím jednoho z dvojčat bývají často přehlíženy.

Dr. Pat Preedy popsala svou novou práci – program, který umožňuje, aby jedno z dvojčat mohlo cvičit samostatně, zatímco o druhé se stará rodič. Linda Haddon prezentovala informativní přehled o ztrátách v průběhu vícečetných těhotenství. Ing. Ludvík Pinc popsal svou studii o podobnosti pachu dvojčat, výzkumu, kdy se psi snažili dvojčata rozlišovat podle pachu. Gail Moore probírala své snahy o šíření informací o dvojčatech a vícerčatech doma i v zahraničí.

Informace o ČAKDAV jsou k dispozici na webových stránkách asociace, viz www.dvojcata-asociace.cz. Některé části zde najdete i v anglickém jazyce. Logo tvoří pár kostek, které když hodíte, mohou ukazovat stejné, nebo různé počty. Je to chytrá volba, protože zrovna tak dvojčata mohou být jak identická (jako při paralelním hodu 3 -3), nebo neidentická – jako když hodíte 3 a 4. Neidentická dvojčata se mohou lišit ve spektru odchylek buď jen nepatrně (4 – 5), nebo být zcela rozdílná (1 – 6).

Nancy L. Segal

Katedra psychologie

California State University, Fullerton

Fullerton, CA 92834 USA

listopad 2011

psáno pro lednové číslo Twin Research and Human Genetics

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *