Stránky pro dvojčata a všechny, kteří se o ně zajímají

Obecně o dvojčatech

Dvojčata

Ještě před třiceti lety se rodila na 80 porodů jedna dvojčata. Na přelomu tisíciletí se počet narozených dvojčat zdvojnásobil (1:50). Od roku 2012, kdy byl zaveden zákon umožňující hrazení pěti cyklů IVF při zavedení pouze jednoho embrya oproti do té doby platnému zákonu hrazení jen tří cyklů IVF a zavádění dvou embryí, se počet dvojčat pomalu snižuje. Přesto se dvojčat stále rodí více než dříve, hlavně díky hormonální léčbě a IVF.

Dvojčata mohou být jednovaječná nebo dvojvaječná.

Jednovaječná dvojčata vznikají oplodněním jednoho zralého vajíčka jednou spermií. Zárodečná buňka se rozdělí na dvě – dvojčata jsou vždy stejného pohlaví a mají stejný genetický základ (stejnou konstituci, krevní skupinu, atd.). Jednovaječných dvojčat je 25%  z celkového počtu dvojčat.

I u jednovaječných dvojčat můžeme najít  zákonité odlišnosti. Pokud se vajíčko rozdělí do 3 dnů po oplodnění, každý zárodek má svou vlastní placentu i obě plodové blány, podobně jako je tomu u dvojvaječných dvojčat, ale jejich genetická výbava je, narozdíl od dvojvaječných dvojčat, shodná. Dojde-li k rozdělení rýhujícího se vajíčka mezi třetím a sedmým dnem od početí (tedy v době, kdy se vajíčko uhnízďuje v děložní sliznici), mají oba zárodky pouze jednu placentu a jeden vnější plodový obal, ale dvě vnitřní plodové blány. Takto vzniká většina jednovaječných dvojčat. Nejvzácnějším případem (asi 1% všech jednovaječných dvojčat) je rozdělení oplozeného vajíčka mezi osmým a dvanáctým dnem. Takováto dvojčata mají jednu společnou placentu a vyvíjejí se v jedné společné dutině plodového vejce (nejsou oddělena žádnou plodovou blánou).

Dojde-li k rozdělení zárodku po 13 dni od početí (je to asi v 1% všech jednovaječných dvojčat), nemůže již dojít k úplnému rozdělení a vznikají tak dvě částečně srostlé bytosti, tzv. siamská dvojčata. Název siamská dvojčata pochází od dvou bratrů, Enga a Changa (v překladu levý a pravý), kteří se narodili roku 1811 v Thajsku (dříve nazývaném Siam). Nejčastěji bývají siamská dvojčata spojena v oblasti hrudníku, nejvzácnější je spojení v oblasti hlavy. Zajímavé je, že se jako siamská dvojčata častěji rodí dívky. Přestože těhotenství siamských dvojčat se díky pokročilé technice dá včas zjistit a vyvolat tak umělé přerušení těhotenství (často dochází u takovýchto případů i k samovolnému potratu), lze se i dnes s takovýmito případy setkat.  Některá siamská dvojčata se dají chirurgicky oddělit.

Zajímavé je, že počet jednovaječných dvojčat je poměrně neměnný, zatímco dvojvaječná dvojčata se nejméně rodí v Asii a nejvíce v Africe.

Dvojvaječná dvojčata vznikají oplodněním dvou vajíček (která dozrála v jednom či obou vaječnících) dvěma spermiemi. Zvláštním, a ne tak častým, případem vzniku dvojvaječných dvojčat je tzv. dodatečné oplodnění. Znamená to, že jedno již oplozené vajíčko se začíná uhnizďovat a přesto dojde k další ovulaci, při které může být i toto druhé zralé vajíčko oplodněno (tím dojde k početí dvou jedinců v různých fázích menstruačního cyklu, nebo dokonce během dvou cyklů). Přestože se pak dvojčata narodí v jeden den, je jedno z dvojčat vlastně o několik dní či týdnů starší než druhé.

Každé dvojče má svou vlastní placentu i obě plodové blány, každé si nese svou vlastní odlišnou genetickou výbavu, tato dvojčata tudíž mohou být i různého pohlaví. Dvojvaječná dvojčata se na ultrazvukovém vyšetření dají rozpoznat už okolo 6. týdne těhotenství (jednovaječná o něco později).

Jistě není bez zajímavosti, že díky moderním diagnostickým metodám (zejména díky včasným ultrazvukovým vyšetřením) se zjistilo, že až jedna třetina dvojčetných těhotenství se v průběhu prvních třech měsíců změní na  těhotenství jednoplodová. Tento jev se nazývá syndrom mizejícího dvojčete. Odumřelý plod může odejít při slabém krvácení, je vstřebán placentou (vývoj přežívajícího plodu tím není nikterak narušen) nebo jej vstřebá přežívající plod (paradoxně tak může dojít k tomu, že člověk bez větších zdravotních problémů nosí odumřelý zárodek svého dvojčete na nějakém z vnitřních orgánů, nebo že člověk má tři ledviny jako pozůstatek svého dvojčete).

Každé vícečetné těhotenství je považováno za rizikové. Je to vcelku logické, protože  organismus ženy je zatěžován dvojnásobně (nebo vícenásobně, dle počtu plodů) – zejména její děloha, ale i  srdce a celý oběhový systém, játra, ledviny, cévy dolních končetin. Vždyť je naprosto běžné, že žena čekající dvojčata přibere kolem dvaceti kilogramů, někdy i víc (dvojčátka před porodem váží dohromady asi 6kg, více než jeden kilogram připadne na placentu, asi kilogram činí plodová voda a sama maminka přibere 8-10kg)!

Vícečetné těhotenství  s sebou přináší i větší nebezpečí vzniku různých těhotenských problémů (např. těžší formy těhotenského zvracení, anémie, krvácení, vysoký tlak, větší množství plodové vody, potrat), a proto vyžaduje i zvýšený lékařský dohled (zejména pokud jde o jednovaječná dvojčata) a často i preventivní hospitalizaci minimálně ke konci těhotenství.

Důležité proto je včasné rozpoznání vícečetného těhotenství. Přestože se žena může cítit úplně v pořádku, bez problémů a některá lékařská opatření jí připadají zbytečná, jakékoliv riskování a hrdinství naprosto nejsou na místě. Určitě stojí za to podstoupit nějaké to vlastní “nepohodlí” (př. hospitalizace, steh – při zkracování děložního hrdla, indikovaný císařský řez, apod.) v zájmu zdraví očekávaných dvojčátek. Jistě, někdy může jít jen o jisté “pojištění” případných možných problémů (které se zdravé ženě mohou zdát zbytečné), ale nikdy nevíte, co se může stát… Každopádně by maminka měla zůstat v pracovní neschopnosti v klidu doma (nejpozději od 20. týdne těhotenství!), i když nepociťuje žádné potíže Nerada bych budoucí maminky strašila, ale máme v Klubu dvojčat a vícečat dost maminek, kterým včasná (a zdánlivě bezdůvodná) hospitalizace děti zachránila – byly včas pod lékařskou kontrolou, přišlo se na neočekávané problémy dětí v bříšku, mohly být ihned převezeny na porodní sál, atd. V této kapitole bych proto chtěla zmínit možná rizika spojená s vícečetným těhotenstvím, která si některé maminky ani neuvědomují a lékaři nám, přiznejme si, většinou mnoho neřeknou.

Největším rizikem vícečetného těhotenství je předčasný porod. Zkušenosti sice dokazují, že pro dvojčata je příznivější těhotenství trvající 37 – 38 týdnů (jednoplodové těhotenství trvá 40 týdnů), přesto až 50% všech dvojčetných těhotenství končí před 37. týdnem (tedy v osmém měsíci). Porody v období mezi 26. – 37. týdnem těhotenství jsou u dvojčat až 10x častější než u samostatně narozených dětí. Při předčasném porodu hrozí u narozených dvojčat nebezpečí dýchacích a neurologických komplikací. Naopak dvojčatům narozeným po 38. týdnu hrozí to, že placenta, která je již “opotřebovaná”, nebude mít dostatečnou schopnost výměny kyslíku a kysličníku uhličitého.

Důsledkem předčasných porodů je nízká porodní hmotnost, se kterou úzce souvisí nebezpečí novorozeneckého úmrtí i vyšší riziko poškození v době kolem porodu. Za dítě s nízkou porodní hmotností je považováno to, jehož hmotnost po porodu je nižší než 2 500 g. Jelikož se udává průměrná porodní hmotnost u dvojčat asi 2,4 kg (u dětí jednotlivě narozených je to 3,5 kg), je to již samo o sobě jistým varovným signálem. Díky moderní technice i zkušenostem lékařů se v současné době daří zachraňovat, již celkem úspěšně, i děti s porodní hmotností nižší než 1000 g, přesto jsou tyto děti vystaveny obrovskému riziku různých poškození a nákaz a dlouhodobému pobytu na jednotkách intenzivní péče.

Příčinou nízké porodní hmotnosti může být i opoždění nitroděložního růstu. To nastává nejčastěji v posledních třech měsících těhotenství a může se týkat jednoho nebo obou dvojčat. Příčiny tohoto opožděného růstu plodu v matčině děloze nejsou zcela známy, nejčastěji se udává, že jde o omezení příjmu živin z matčina těla. Při důsledném sledování ženy čekající dvojčata se, díky ultrazvuku, na podobné opoždění ve vývoji přijde záhy. Maminka pak chodí častěji na ultrazvuková vyšetření a v případě větších problémů jsou lékaři připraveni provést předčasný porod.

Dalším důvodem nízké porodní hmotnosti může být transfúzní syndrom, který postihuje pouze jednovaječná dvojčata, která se vyvíjejí v jednom společném plodovém obalu s jednou palcentou. V takovémto případě se narodí sice jednovaječná, ale zcela rozdílná dvojčata. Jedno je malé a bledé, druhé je velké, červené, s různými otoky a někdy má i zvětšené vnitřní orgány. Je to způsobeno nestejnoměrným přísunem živin v době těhotenství, který je důsledkem propojení oběhových systémů obou plodů (přes společnou placentu). Jedno z dvojčat tak zásobuje krví druhé a samo se stává chudokrevným a podvyživeným. Největším nebezpečím při pozdním odhalení transfúzního syndromu je smrt tohoto plodu v matčině děloze.

Stejně jako je každé vícečetné těhotenství rizikové, je i porod dvojčat rizikový a nebezpečí úmrtí je až 4x větší než u porodu jednoho dítěte. Proto by každý porod dvojčat měl proběhnout v dobře vybavené porodnici. Zejména z důvodu předčasných porodů je nutné, aby i novorozenecké oddělení bylo náležitě zařízené pro příjem dvojčat s nízkou a velmi nízkou porodní hmotností, tedy aby bylo vybaveno jednotkou intenzivní péče. Lékaři již vědí (a v případě předem zjištěných komplikací i praktikují), že pro maminku i děti, o kterých se ví, že budou po narození potřebovat speciální péči, je lepší, aby se narodila v tom zdravotnickém zařízení, které je pro narození nedonošenců vybaveno jak přístrojově, tak i zkušenostmi lékařů, než aby se narodila v nejbližší porodnici a následně byla v inkubátorech převážena na specializovaná pracoviště, což vždy znamená určité riziko. Pokud nejsou děti po porodu od matky odděleny, má to na ně (i na matku) vždy pozitivní vliv a nepodstupují rizika, která se mohou vyskytnout při tomto převozu.

Bylo by vhodné, aby maminka byla předem připravena na výskyt některých komplikací a byla seznámena s možnostmi jejich řešení (např. nutnost vyvolání porodu, vedení porodu císařským řezem, apod.).

Způsob vedení porodu dvojčat se v různých porodnicích liší. Některé porodnice dávají přednost normálnímu porodu před císařským řezem, jiné, z důvodu velkého nebezpečí pro druhé dvojče (dvojče B), praktikují císařský řez u složitějších případů automaticky. Rozhodnutí o způsobu porodu musí jednoznačně učinit lékař (popřípadě lékařský tým), nemá smysl snažit se prosadit svůj názor za každou cenu. Je samozřejmě dobré, pokud vás lékař včas seznámí s tím, jakým způsobem porod povede, ale někdy může rozhodnutí o provedení císařského řezu padnout až v průběhu porodu.

Normální porod se volí téměř vždy, pokud je v termínu a obě dvojčata jsou hlavičkami dolů (až 45% případů). Takovýto porod může probíhat buď spontánně nebo je vyvolán uměle (v případě např. vysokého tlaku, mírně opožděného nitroděložního vývoje jednoho z dvojčat nebo rozhodne-li lékař o ukončení těhotenství v optimálním termínu mezi 38. – 39. týdnem). V průběhu porodu je monitorována srdeční činnost obou dvojčat (v některých porodnicích již mají i monitorovací přístroje, které na jednom grafu zaznamenávají srdeční činnost obou dětí, čímž je vyloučena záměna údajů). Průběh porodu prvního dvojčete je prakticky stejný jako u “mono”dítěte. Druhé dvojče se narodí obvykle 8 až 10 minut po prvním, nemělo by se však narodit po více než 20 minutách. Druhorozené dvojče je totiž více ohroženo nedostatkem kyslíku, neboť prochází dvakrát intenzivními děložními stahy (a při delším intervalu mezi narozením obou dětí je navíc vystaveno stahování dělohy, které nastává po porodu prvního dvojčete). Prvorozené dvojče zase může být ohroženo krvácením do mozku (z důvodu silnějšího tlaku na hlavičku).

Císařský řez volí lékaři vždy, když je jedno z dvojčat v příčné poloze, když je první dvojče v poloze koncem pánevním a druhé hlavičkou dolů nebo když vykazuje jedno z dvojčat příznaky vážného opoždění nitroděložního vývoje. Další případy, které většinou končí císařským řezem (avšak není to pravidlo), jsou například zjizvená děloha, předčasný porod, porod obou dvojčat koncem pánevním.

Porod císařským řezem může probíhat buď v celkové anestezii (maminka tedy celý porod prospí) nebo v epidurální anestezii (maminka je při vědomí, má jen znecitlivěnou dolní polovinu těla). Hlavním přínosem tohoto způsobu znecitlivění pro maminku je, že může vnímat narození svých dětí, může je vidět ihned po porodu, může děti (pokud jsou zdravé a umožňuje-li to daná porodnice) hned na sále přiložit k prsům, což stimuluje tvorbu mléka. Matka není ohrožena pooperačními komplikacemi souvisejícími s klasickou anestezií (zvracení po narkóze apod.). Porod nemusí probíhat v takovém tempu jako při klasickém uspání, protože nehrozí přechod anestetik do krve dětí. Také hojení jizvy po císařském řezu probíhá lépe a rychleji.

Dvojčata (ale i trojčata) se dají velice úspěšně a dlouho kojit, ač ne každá porodnice maminky s dvojčaty kojení učí. Nejlépe je naučit se (i svá dvojčata) kojit najednou, ušetří se tím spousta času (a i ze zdravotních důvodů se společné kojení doporučuje – rychleji se zavinuje děloha, tvoří se více prolaktinu). Jde jen o to, aby se maminka nebála, věřila si a našla si polohu pro kojení, která jí nejlépe vyhovuje (velmi dobrým pomocníkem je kojící polštář).

Nejpohodlnější polohu si maminka většinou najdete metodou pokusu a omylu. V úvahu je třeba vzít i to, čemu dávají přednost dnost děti samotné : některé jsou spokojené, když jsou ovinuté kolem sebe, jiné protestují. Nejčastější polohy pro kojení dvojčat jsou – boční fotbalové držení (do klína lze dát na podložení rukou polštář a hlavičky dětí se drží v dlaních u prsou, nožky směřuj od sebe vlevo a vpravo), poloha do kříže (na polštáři nebo područkami křesla podložených předloktích spočívají hlavičkydětí, jejich nožky směřují k sobě, matce do klína) nebo paralelní tandemová poloha (u větších miminek – obě děti směřují obličejem na jednu stranu a sedí každé na jednom stehně matky, jakoby za sebou). Časem žena vypozorujete vhodnou polohu, která vyhovuje jí i dětem.

66 reakcí na Obecně o dvojčatech

 • Michaela napsal:

  Dobrý den,
  jsem 31-létá maminka 2 krásných dcer (4roky a 14mesicu) a nyní mi gynekolog při standardní roční kontrole diagnostikoval trojčetné těhotenství 7+3tt … byl to pro mě šílený šok, jelikož jsme dalšího potomka neplanovali, měla jsem, sice slabou, menstruaci a na sobě jsem kromě mírného bříška nezaznamenala žádnou změnu…
  Jelikož jsem 14mesicu po císařském řezu nepřichází v úvahu všechny 3 děti odnosit do 37-38tt, lékař mě informoval o jistých velkých rizicích, jak pro mě, tak pro děti.
  Proto, bych se chtěla zeptat zda je nějaká možnost odnosit alespoň jedno/ dvě zdravé děti, zda se to dá nějak řešit?
  Prý existuje jakási fetoredukce. Jaké jsou u tohoto zákroku rizika?

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá Michaelo,
   snad ve vašem případě ani nemohu gratulovat k trojčátkům. Ale neděste se, do 3. měsíce (12. týden) až 20% vícečetných těhotenství zaniká a vyvine se jen jeden plod.
   Určitě lze odnosit dvojčátka případně jen jedno dítě. Sice se další císařský řez do tří let nedoporučuje a hrozí ruptura dělohy, ale znám více maminek, které měly jako druhá dvojčata po císařském řezu velmi brzy.
   Fetoredukcí se rozumí „odstranění“ jednoho z plodů, tedy konkrétně se injekcí zastaví srdéčko a následně je plod buď vstřebán nebo vypuzen ve formě slabého krvácení.
   Na Váš email Vám pošlu brožurku o redukci vícečetných těhotenství, abyste měla představu, co Vás čeká.
   Držím Vám palce a přeji hlavně hodně zdraví!

 • Mafinis napsal:

  Dobry den,
  jsem ve 28 tt, dle ultrazvuku mam potvrzeneho zdraveho chlapecka.
  Mam asi hloupy dotaz, ale je mozne, ze by v brisku mohlo byt jeste jedno mimi, na ktere by se dosud i pres ruzna vysetreni a ultrazvuky neprislo?
  Prijde mi, jako bych mela v brisku „chobotnici“, ktera kope snad vsude, i brisko mam o dost vetsi. Spousta znamych mi tipuje dvojcata. Je nejaky pripad napr. z poslednich par let, kdy jde provadet vysetreni ultrazvukem, ze by se neco podobneho stalo? Dekuji za vasi odpoved.

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, maminko,
   to, co píšete, se opravdu výjimečně stává. Druhý plod může být v tzv. zákrytu a v takové poloze, že ani současné zobrazovací metody jej nemusejí odhalit. Ale dvojčata se zpravidla dají poznat i z krevních odběrů, kdy tzv. tripple test neodpovídá průměrným hodnotám. Zkuste se svým gynekologem probrat i tuto možnou situaci s odkazem na tripple test. Jistě Vám podá vysvětlení a zbyví „obav“ z vícečetného těhotenství :-).
   Přeji hodně zdraví!

   • Petr Stepanek napsal:

    Ve 28 tt uz je plod tak velky, ze je vylouceno ze by lekar na ultrazvuku druhy plod nevidel. Situace, kdy dvocata diky zakrytove poloze ultrazvuk neodhali, se tyka pocatku tehotenstvi.

    • Miloš Vítek napsal:

     Nebyla bych si tak jistá… Lékaři naopak tvrdí, že čím častější ultrazvuk, tím lépe se vícečetné těhotenství objeví…
     Znám několik případů, kdy se druhý (popř. třetí) plod objevil i později.
     Samozřejmě záleží i na zkušenosti lékaře-gynekologa.

 • Jana napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych Vás poprosit o radu, pokud je možné. Jsem ve 23 tt s jednovaječnými dvojčaty. Při kontrole ve 20 tt bylo vše naprosto v pořádku, přímo ukázkové dle mojí dr. Na kontrole práve ve 23 tt už byl zjištěn rozdíl mezi A a B, A odpovídá 23 tt, B už jenom 21 tt (A odhad váhy 550 g, B odhad váhy 390 g). Dle dr. zatím nemám plašit, ale rozdíl se nesmí prohlubovat (za 14 dní jdu na další kontrolu). Je to velký rozdíl nebo malý nebo v normě? A můžu něco pro zlepšení udělat já? Třeba více jíst a pít (přiznávám, že díky nevolnostem jsem to trošku zanedbávala). Všechny další vyšetření a hodnoty jsou prý v pořádku.
  Moc vám děkuji za jakoukoli odpověď!

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá Jano,
   jak říká paní doktorka, je zbytečné zatím plašit. Pokud rozdíl ve váze dětí nepřesáhne 20%, je vše v pořádku. V případě, že by se něco dělo, by Vám určitě paní doktorka včas vše vysvětlila. Mohlo by se jednat buď o transfúzní syndrom nebo o zpomalení rdůztu druhého dvojčete z jiných důvodů. Bohužel vy sama pro zlepšení nemůžete udělat nic než být v klidu a v pohodě. Pokud by se jednalo o TTTS, pomáhají nutriční iontové nápoje, ale to vše by Vám paní doktorka jistě poradila.
   Přeji vše dobré a pevné nervy!

 • simona napsal:

  Ahojky mam dotaz čekam dvojčatka jsem v 13 tydnu a pořad man nevolnosti zvraceni i 3 krat deně i v nočních hodinách je to normálni a kdy to přestane ????? Děkuji

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá Simčo,
   bohužel to vcelku „normální“ je. Dvojčata znamenají větší zátěž na organismus matky, takže u někoho se to může projevovat extrémní nevolností. Určitě to ale zkonzultujte se svým gynekologem, zvracení lze omezit (například čípky). Každopádně byste neměla ubývat na váze! Zpravidla nástupem 2. trimestru se nevolnosti upravují, tak vydržte, snad bude brzy lépe!
   Držím palce a přeji co nejklidnější žaludek 🙂

 • Zuzana napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se poradit, ale nevím, zda mi odpovíte. Čekala jsem dvojvaječná dvojčátka. Včera (21.tt) ale doktorka zjistila, že jedné z holčiček přestalo v 16.tt+6 (tedy už skoro 17.tt) bít srdíčko. Nedokázala jsem se na nic zeptat, nic mě ani v tu chvíli nenapadlo a jelikož teď již neordinuje, nemohu se dodatečně zeptat. Teď mám totiž spoustu otázek. Co je děje dál? Co jsem pochopila, doktorka kromě častějších kontrol zatím nic víc dělat nebude. Jak to bude dál? Bude tam zdravá holčička růst vedle ní? Co by se mohlo stát? Jaká jsou rizika pro ní, pro mě? Je něco na co si mám dávat větší pozor? Pokud tam stále bude, budu moci rodit císařem? Nevím jak bych to zvládla psychicky. Co se s ní zatím u mě bude dít další cca 4-5 měsíců?
  Moc děkuji za případné odpovědi na mé otázky.

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá paní Zuzano,
   moc se omlouvám, že jsem se nedostala k odpovědi dříve, vím, že teď už máte otázky zřejmě zodpovězené…
   Je mi líto, že se druhé dvojčátko přestalo vyvíjet, ale opravdu se teď nedá nic dělat. Budete stále nosit alespoň jedno z dvojčátek tak dlouho, jak jen to půjde. Dobré je, že se jednalo o dvojvaječná dvojčátka, kdy nehrozí, že by se v případě nějakého problému (infekce, odumření placenty, apod.) přenesl problém i na druhé dvojčátko. Protože každé z dvojčat má vlastní plodové obaly, bude se těhotenství vyvíjet jakoby se nic nestalo. Zdravé dvojče bude růst a vyvíjet se, zatímco „odumřelé“ dvojčátko se „zapouzdří“ a vy jej porodíte jako druhý, neživý plod. Porod císařským řezem je určitě možný…
   Přeji Vám hlavně zdraví a pevné nervy!

 • Šárka Caklova napsal:

  Dobrý den,mám doma 3 letou dceru a po dlouhém snažení mi pan doktor oznámil že čekáme dvojčata, v rodině je máme takže žádné překvapení. Bohužel jsme v situaci kdy 3 děti nezvládneme .je to hnusne ,bre im noc co noc ale je tu možnost si nechat pouze jedno 🙁 jsem v 7tt .

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá Šárko,
   omlouvám se za opožděnou odpověď, třeba už teď máte vyřešeno… Do 12 tt není jisté, zda se udrží oba plody, někdy se jedná o tzv. syndrom mizejícího dvojčete a příroda tak vyřeší prblém sama. Pokud stále čekáte dvojčátka, už asi víte, že lze vícečetné těhotenství redukovat a možná už i redukci máte za sebou. Přeji Vám, abyste se dobře rozhodla a nemusela jste svého rozhodnutí nikdy litovat!

 • Denisa napsal:

  Dobrý den, byla jsem u gynekologa pred tydnem, mela jsem 10 dni zpozdeni menstruace a pozitivni TT. Doktorka mi rekla ze vidi 3 vacky, ale ze je jeden malinky…. A ze se jeste nemam tesit a nikomu to rikat. Za dva tydny jdu na kontrolu… Asi tedy myslela trojcatka… Chtela jsem ze zeptat co se stane kdyz to jedno odumre? Bude to potrat vsech nrbo mi zustanou aspon dvojcatka…. Zatim jsem jeste vubec nekrvacela ani jine problemy, ktere byvaji u potratu. Ted je to tyden od navstevy lekarky a pristi tyden ma byt kontrola, ale zacinam mit cim dal vic strach….

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Deniso,
   nemusíte se ničeho bát, až 20% těhotenství, které začaly jako vícečetné se do prvních třech měsíců změní na jednočetné. Někdy to maminka ani neví. Může třeba jen malinko zašpinit… Zpravidla se to jedno miminko – tedy vlastně ještě plod – vstřebá. Někdy se pak může objevit jako jakýci „útvar“ v těle druhého přeživšího miminka, který mu ale nikterak nebrání v životě a někdy se na to ani nepřijde. Rozhodně není pravidlo, že by při opožděném nebo zastaveném vývoji jednoho z plodů hrozil potrat všech plodů. Podle toho, co píšete, to vypadá, že dvojčátka se chytí a jedno z trojčátek bohužel odejde.
   Opravdu ale není čeho se bát.
   Přeji Vám hlavně zdraví a radostné prožití vánočních svátků!

 • Marcela napsal:

  Dobrý den paní Kláro,

  doktorem mi byli potvrzené dvouvaječná dvojčátka v 6tt. Včera ve 13tt jsem byla na screeningu, kde se mě doktor (jiný doktor v nemocnici) ptal jestli mi můj gynekolog říkal, zda to jsou jednovaječná či dvouvaječná dvojčata. On sám to prý nedokáže rozlišit. Ráda bych se zeptala jestli to lékař skutečně nedokáže teď ještě určit, nebo se opravdu může jednat o jednovaječná dvojčata. Zajímalo by mě, kdy mi to lékaři potvrdí 100%.

  Moc děkuji za Váš názor.

  Marcela

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá paní Marcelo,
   nejlépe se pozná, zda se jedná o jednovaječná či dvojvaječná dvojčátka právě v počátcích těhotenství, tedy na prvním UZ. Později je již těžké určit zda mají děti např. společnou placentu proto, že jsou jednovaječné nebo placenta srostla ze dvou, apod. Bohužel na 100% Vám to nikdo nepoví, pokud nepůjdete na amniocentézu. Samozřejmě můžete „vaječnost“ zjistit podle pohlaví (budou-li to chlapec a děvče, je jisté, že jsou dvojvaječní :-)), nebo potom po narození genetickým testem.
   Srdečně Vás zdravím a přeji hlavně zdraví!

 • Katka S. napsal:

  Dobry vecer,po nasem snazeni miminka sem se dozvedela ze sem 5 tydnu tehotna a pan doktor rikal ze tam je videt ze cekam dvojcatka dvojvajecna jen v jedne bublince uz je videt ze se rysuje miminko a v druhe nebylo zatim nic videt jako by se to schovavalo ..Pan doktor me rikal ze za 14dni to zjistime zda tam budou dva ze se muze stat ze je to odraz ci se to muze sjednotit a muzu cekat jen jedno miminko je mozne ze dvojcatka nemusim cekat?slysela sem ze to muze i odumrit?Vz mam doma 8leteho chlapecka a byl to pro nas sok jen se bojim dekuji za odpoved 🙂

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Katko,
   ano, může se stát, že opravdu v jednom obale se druhé dvojčátko vyvinout nemusí nebo může odumřít. Je to celkem běžná věc (stane se tak u téměř 20% těhotenství počatých jako vícečetné), nic nehrozí, odumřelý plod se buď vstřebá nebo odejde se slabým zakrvácením… To se stává maximálně do 12 týdne těhotenství, pak už je jistota, že opravdu jde o dvojčátka.
   Srdečně zdravím!

 • Michala Žáková napsal:

  Dobrý den, jsem po redukci z trojčat na dvojčátka. Chtěla bych se zeptat, zda se v tomto případě dělá císařský řez s následnou revizí děložní dutiny či nikoliv. Při prvním porodu jsem měla se synem komplikace, kdy musel být oživován. Je i tento fakt důvodem pro císařský řez? Jsem nyní ve 23tt. Moc děkuji za odpověď

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Michalo,
   nepíšete, kolik je staršímu synkovi let, ale do tří let od porodu císařským řezem, se většinou u dalšího porodu císařský řez použije, protože hrozí ruptura předchozí jizvy po císaři. U dvojčat záleží na poloze dvojčat těsně před porodem. Spontánně se většinou rodí jen ta dvojčata, která jsou obě hlavičkou dolů. Při císařském řezu není potřeba dělat revizi dělohy, protože lékaři průběžně kontrolují stav plodu, placenty a po jejich vyjmutí kontrolují i dělohu.
   Držím palce, ať vše dobře dopadne!

 • JanaK napsal:

  Dobrý den, jsem v 17. týdnu těhotenství a včera mi doktor oznámil, že čekáme jednovaječná dvojčata v jednom . Od včerejška pročítám všelijaké weby, hledám informace atd… Za měsíc bych měla jet na genetiku a zajímalo by mně, zda se dá nějak poznat transfúzní syndrom a zda se mu dá nějak zabránit? Jinak je vše zatim, tak jak má, miminka mají 9,5 cm. Pak mně zajíma, když pracuji v kanceláři, žádná fyzicky náročná práce, jestli myslíte, že mně doktor pošle na neschopenku, i když bude vše v pořádku, nebo zlohedňuje to, jakou pracovní činnost matka vykonává?

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá Jano,
   bohužel transfúzní syndrom není genetickou vadou, takže se z genetického vyšetření nepozná. Objevuje se zpravidla kolem 20. týdne těhotenství a pozná se podle toho, že se každé z miminek vyvíjí odlišně (jedno je menší, druhé větší). Pokud rozdíl mezi dětmi dosáhne 20%, jde pravděpodobně o TTTS. V jeho případě by Vám lékaři poradili, co můžete ještě udělat vy a jaké případné kroky by podnikali lékaři. Vždy záleží na konkrétním případě.
   Ohledně neschopenky – předpokládám, že Vás lékař pošle na neschopenku. Jednak jednovaječná dvojčata jsou velmi riziková, jednak Vaše práce není bez také bez rizika, i když není fyzicky náročná. Tím, že celý den sedíte, přetěžujete dolní končetiny – s přibývající hmotností tlačí děloha na žíly pánevního dna, takže krev dobře necirkuluje a mohou hrozit otoky dolních končetin, křečové žíly, ale také předčasné otevírání děložního čípku. Nepodceňujte rady lékaře, i když se budete cítit sebelépe. Problémy v těhotenství přicházejí náhle a nečekaně a v případě dvojčat byste si pak zbytečně vyčítala, že jste zbytečně riskovala.
   Přeji Vám, aby se Vám narodila krásná a zdravá miminka!

 • Kristýna napsal:

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat, má kamarádka je těhotná a řekli jí že čeká dvojčata a jedno z nich umřelo,je ve druhém měsíci, chtěla jsem se zeptat jestli jí ten špatný plod mohou odstranit a nechat ten zdravý nebo jak to je. Děkuji za odpověď Kristýna.

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Kristýno,
   to, co popisujete, se jmenuje Syndrom mizejícího dvojčete a postihuje až 20% všech vícečetných těhotenství. Ono „odumřelé“ dvojče se buď samo vstřebá, beno odejde se slabým zakrvácením. Není potřeba tento odumřelý plod odstraňovat.

 • Martina R napsal:

  Dobry den, chtela jsem se prosim zeptat zda-li na ultrazvuku ve 4. tydnu tehotenstvi 2 cerne tecky mohou znamenat prave dvojcata? Pan Dr nechtel nic potvrzovat samozrejme az do 6./7. tydne t. ! Jen se usmival tak. Mam celkem hruzu popravde! Za 3 tydny se dozvim uz neco konkretniho? Dekuji. Martina

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Martino,
   teď už asi víte víc :-). U dvojčat se stává, že do 3. měsíce se až 20% dvojčecích těhotenství změní na jednoplodová. Proto vám pan doktor zatím nic nechtěl říct. Uvidíte koncem 3. měsíce, ale i kdyby byly dvě, tak se neděste, určitě byste to zvládla :-).
   Držím palce!

 • Martina napsal:

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, zda je možné, aby v dnešní době lékař „neviděl“ dvojčata na ultrazvuku do 10 tt? Například taková dvojčata jak je popsáno výše, kdy by měla společný „váček“? Jediná vyšetření, která jsem zatím absolvovala byl 3x ultrazvuk.
  Předem děkuji za odpověď.

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Martino,
   je to nepravděpodobné (protože čím dříve jde maminka na UZ, tím je větší šance vícečetné těhotenství odhalit), ale možné. Může se opravdu stát, že jsou plody „v zákrytu“, tedy za sebou z pohledu lékaře, a tudíž nelze s jistotou určit, že jsou tam dva (nebo i více. Většinou se lékař na UZ více zaměří na „hledání“ dvojčat, pokud trippletesty nejsou v normě. Samozřejmě také záleží na zkušenostech s UZ diagnostikou daného lékaře.
   Srdečně zdravím!

 • Lenka Sedlakova napsal:

  Dobry den, rada bych se zeptala, jak to funguje s dobrovolnickou asistenci na Berounsku. Jsem mama dvou deti( 6 a 4 roky), momentalne ve 22 tydnu s jednovajecnymi dvojcaty a celkem bych po porodu asi privitala pomoc, jelikoz si to ted nedovedu predstavit,jak budu fungovat po SC( jiz mam 2 za sebou.) babicky daleko, muz bude doma 1x za 4 tydny na tyden.Privitam jakekoliv info.Predem dekuji za odpoved LS

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Lenko,
   bohužel neznám konkrétní organizace na berounsku,a le zkuste zkontaktovat HomeStart (http://www.hostcz.org/). Tato dobrovolnická organizace pomáhá maminkám s dětmi tím, že dochází do rodiny a pomůže, kde je třeba. Případně zkuste zkontaktovat Klub dvojčat v Plzni, kde realizují projekt Asistent do rodiny (http://www.dvojcata-plzen.bluefile.cz/program-asistent-do-rodiny/), třeba se najde někdo i z Berounska. Pokud by nic z toho nevyšlo, kje ještě možnost oslovit místní Charitu, zda by nemohla nějakým způsobem pomoci.
   Věřte, že nebude tak zle, jak se zdá :-).
   Přeji Vám vše dobré!!

 • A.lena napsal:

  Dobrý den,právě jsem se v 7tt dozvěděla,že čekám dvojvaječná dvojčata. Je to šok,nemáme je vůbec v rodině. Je to mé první těhotenství a přirozenou cestou. Nikdo to nečekal 🙂 Doufám,že vše zvládneme,ale upřímně se toho zatím hodně bojím. Nejsme na tom finančně úplně dobře a chtěla bych se tedy zeptat jestli je tedy rozdíl ohledně soc.dávek u jednoho dítěte a dvojčat. Dle tabulek bych u jednoho miminka neměla nárok ani na porodné,těsně převyšujeme příjmy danou hranici. Jsem povoláním zdravotní sestra v nemocnici,ale čeká mě neschopenka,tudíž rapidní změna fin. situace a tak nějak z toho teď mám hlavu jako pátrací balon 🙂 Díky za každou informaci

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Aleno,
   pokud budete mít dvojčátka, tak na porodné pravděpodobně dosáhnete (obě narozené děti se počítají do členů domácnosti. Jedinou výhodou u vícečetného těhotenství je, že mateřská je namísto 28 týdnů, týdnů 37. Bohužel to je jediné zvýhodnění :-(. Ale věřte, že to zvládnete, oblečky i potřeby pro dvojčata se dají pořídit celkem levně na burzách, které pořádají jednotlivé Kluby dvojčat (jejich seznam i s kontakty najdete na našich stránkách) a podaří-li se vám rozkojit, můžete také hodně ušetřit.
   Těšte se na dbvojčátka a ostatní přijde samo! 🙂

 • Lucia napsal:

  Dobry den,
  chcela by som sa spytat aj na Vas nazor. Cakam dvojvajecne dvojcata, ktore maju vlastnu placentu. Trosku som vystrasena, lebo v 30tt+1 som mala nasledujuce hodnoty:
  1. – dievcatko
  A.u.:
  RI – 0.77
  PI – 1.26
  S/D – 4.44

  Krivka typu BFC I, znizena diastola
  A.c.m.:
  RI – 0.86
  PI – 1.92
  S/D – 7.28
  Rast mierne disproporcny AC a FL pod 5%-il
  Hmotnost: 1233g -/+180g

  2. – chlapcek
  A.u.:
  RI – 0.70
  PI – 1.19
  S/D – 3.32

  A.c.m.:
  RI – 0.81
  PI – 1.90
  S/D – 5.40
  Hmotnost: 1414g -/+206g

  Co si myslite o tychto hodnotach. Velmi mi neboli vysvetlene 🙁

  Dakujem.

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Lucia,
   bohužel nejsem lékařka a ve Vámi uvedených hodnotách se nevyznám. Zkuste se obrátit na lékaře třeba na porodnice.cz.

 • Pavla Piriová napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, na jakém týdnu by měla jít jednovaječná dvojčátka (dva plod.obaly, jedna placenta)z bříška ven? Bere se v potaz týden dle menstruace či dle ultrazvuku? Odhadovaná váha (UZ 35+3 2400g).Mnohokrát děkuji a přeji hezký den.

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Pavlo,
   dvojčátka se za donošená považují ve 38. tt. Pokud nedojde k žádným problémům, máte ještě dva týdny čas :-).
   Přeji, aby se Vám narodila krásná a zdravá miminka v termínu!

 • Alena napsal:

  Dobrý den. Když vzpomínám na svůj první porod, je to jak v „pravěku“. V těhotenství jsem přibrala 12 kg, měla jsem šišaté bříško a v práci mi kolegyně předpovídala dvojčata. Ovšem podle pana doktora to byl jen takový tvar dělohy. Prý mě chtěl příště poslat na rentgen – ultrazvuk tenkrát ještě používaný nebyl.
  Jenomže já jsem den před plánovanou kontrolou porodila ve 36. týdnu k překvapení personálu dvě dvoukilová děvčátka, obě koncem pánevním /společná placenta i obal/. Jedna z nich to odnesla tělesným postižením, ale obě žijí plnohodnotný život a letos jim bude už 40 let. Přeji všem, aby jim jako mně dělaly děti jen radost, i když všechno ze začátku nevyjde na 100%.

 • Jana Machková napsal:

  Dobrý den,
  ležím u počítače a čtu všechny komentáře a příspěvky. Doma mám Dvojčátka Matěje a Meláni – 10 let a teď po dvouletém snažení čekáme další, jednovaječná dvojčátka. Jsem 12tt, hrozí nám transfúzní syndrom, ale nevzdáváme se. Cítím že to zvládneme a vše dobře dopadne. Co se práce týče, chodila jsem první dva měsíce a bylo to strašné! Bylo mi tak zle že dvanáctihodinové směny a usmívání se na jiné budoucí maminky (prodávám kočárky a veškeré mimi vybavení) bylo nesnesitelné a bohužel, ne každý zákazník je k vám milý. Takže jem měsíc doma a strám jen o starší dvočátka, našeho tatínka a i přez nepřízeň těhotenství si užívám každý den na max.
  Vám paní Kláro by jsem chtěla dát můj obrovský obdiv ! To co jste zvládla u paterčat muselo chtít nekonečnou trpělivost. Bohužel nikdy nedoceněnou. Nemáme babičky a dědečky a ani jiné příbuzné, jsme jen my. Neznáme hlídání a podporu rodin, finanční ani pschyckou a té je někdy strašlivě potřeba. To co děláte je neuvěřitelné a maminka Saša i její rodiče by si to měli uvědomit ! Držím vám palce ve vaší práci a budu se těšit, že se s vámi něky budu moci potkat osobně a potřást vám rukou, v mých očích jete neuvěřitelný člověk s obřím srdcem!
  S přáním krásných a pohodových Vánoc Vám i ostatním maminkám Jana

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá paní Jano,
   gratuluji Vám k dalšímu dvojnásobnému požehnání :-). A pak že dvoje dvojčata v rodině jsou ratita!!! 🙂
   Nebojte se ničeho (což naštěstí děláte, jak je cítit z vašeho komentáře a je to dobře), protože psychika dělá divy. Transfůzní syndrom je sice poměrně velký problém,a le nemusí potkat každá jednovaječná dvojčata… Je dobře, že jste doma, nemá smysl se přemáhat, jedno by toho člověk mohl litovat. Z Vás je ale cítit, že jste plná optimismu, zodpovědná a o životě (i s dvojčaty :-)) víte své….
   Moc Vám děkuji za krásná slova a také Vám i Vaší rodině přeji klidné a radostné vánoce a v novém roce dvojnásobné štěstí!
   Budu se těšit na setkání s Vámi 🙂

 • Jana napsal:

  Dřív jsem si nemyslela, že je tolik dvojčat a dokonce jednovaječných. Ale přešla jsem od dvojčat ke dvojčatům. Moje mamka je z jednovaječných dvojčat. A vzala jsem si chlapa, který má dvojče – jednovaječné. Již nějakou dobu se pokoušíme o miminko a všichni nám zvěstují čtyřčata. Že si ty dvojčata v obou rodech znásobí. 🙂 Tak nám držte palečky … třeba i jen jedno by stačilo.

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá Jano,
   díky za Vaši zprávu, moc jste mne pobavila :-). Budu se těšit na Vaši zprávu, kolikpak dětí se Vám narodí :-).
   Užijte si pohodový advent!

   • Jana napsal:

    Tak koncem listopadu si mi narodí jeden capartík, ale původně tam byly dvě. Doktorka v nemocnici mi řekla, že příště se snad udrží obě. 🙂 Tak uvidíme.

 • Bára napsal:

  Dobrý den,tak i já přispěju se svou zkušeností 🙂
  Otěhotněla jsem už v 17letech…to že čekám dvojčata jsem se dozvěděla pár dní před 3měsícem(dřív jsem se neodvážila k dr jít)byl to šok asi jako pro každého.První měsíc jsem oslepla,nikdo nepřišel na příčinu,ale já si myslim,že to bylo tou velkou zátěží.Jinak jsem problémy neměla asi do začátku 5.měsíce pak jsem měla strašné bolesti v podbříšku při jakékoliv snaze dojít někam alespoň 5metrů,hospitalizovaná jsem byla až ve 34.týdnu díky tehdejšímu partnerovi…při mé výšce a váze(151cm a 46kg)mi můj gynekolog oznámil porod císařským řezem,ale jelikož jsem si vybrala(podle slov sester)špatnej čas na porod(zrovna dávaly zprávy :D),tak přišel pan primář ne moc dobře naladěn a oznámil mi že porod bude přirozenou cestou(bez jakéhokoliv ultrazvukového vyšetření).Porod jsme naštěstí zvládli všichni i když bez komplikací se to neobešlo.Dvojče A bez kyslíku,dvojče B konec pánevní,vztyčená ručka,kterou mu pan Dr zlomil po pokusu otočení,který se mu stejně nepodařil.Poté převezeni na JIP do Mostu,děti jsem neviděla ani na vteřinu,viděla jsem je až po týdnu co jsem se tam sama dostala.Tam jsme strávili měsíc,nakonec bylo na tom hůře dvojče B,nechtělo se mu dýchat.Jinak za celé těhotenství jsem přibrala 8kg-Martin(A) 2115g,45cm,Štěpán(B)2220g,44cm,narozeni v 35.tt.V březnu jim bude 10let a je nám fajn,školu zvládají skvěle,mimo to hrají už 4roky fotbal.Mějte se krásně 🙂

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá Báro,
   díky, že jste se podělila o svou zkušenost. Jste opravdu skvělá, co jste vše zvládla, jak Vy tak i Vaši chlapci. Přeji Vám, aby Vám optimismus a kladný přístup k životu vydržel a abyste i nadále byli šťastní!
   Srdečně zdravím a přeji požehnaný advent i krásné vánoce!

 • Vlasta napsal:

  Dobrý den, jsem ve 22. tt a před týdnem mi lékaři zdělili, že jedno z dvouvaječných dvojčat umřelo. /V 19. tt byl vývoj, růst a AS v pořádku./ Prosím Vás, jak velká je šance, že to zdravé dvojče vydrží min. do 30. tt? Hrozí nějaká infekce z odumřelého 20.-ti týdenního plodu pro druhé zatím zdravé miminko, nebo pro mě? Na internetu píšou o bezproblémovém vstřebání mrtvého plodu do 16.tt, ale nikde nemůžu najít co se děje se starším odumřelým plodem… Prosím Vás o odpověď, abych byla klidnější, nebo počítala i s tím nejhorším. Děkuji

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá paní Vlasto,
   moc se Vám omlouvám, že jsem se neozvala dříve, nějak jsem v poslední době nestíhala… Asi už máte vše za sebou, ale je pravděpodobné, že jste byla častěji sledována, aby nedošlo k infekci a porodila jste císařským řezem. Věřím, že jste to zvládla a narodilo se Vám zdravé miminko.
   Držte se!

   • Kateřina napsal:

    Dobrý den, před 8 lety jsem měla podobný problém jak paní Vlasta, jen jsem čekala jednovaječné s jednou placentou a ve 24 týdnu už byl jeden rozpuštěný (nebo jak to říct). Syn se narodil v termínu s váhou 4680g a 54cm, přirozenou cestou. Ve 4 letech jsem u něho začala pozorovat zvláštní výkyvy dovedností a fobie z vlastní smrti. V první třídě to vygradovalo a nyní navštěvujeme psychologa. Ten nás posílá na neurologii. Domnívá se, že došlo k zpětného spojení dvojčat. Prostě se to zase všechno nacpalo do jednoho. Jednovaječná dvojčata jsou na sebe nejen podobná, ale i závislá, když jednoho bolí zuby, druhého taky. Ale naše dvojče umřelo, myslíte, že proto má syn strach ze smrti? Nevím jak dopadneme u dalších lékařů, hledám co se dá.

    • Klára Vítková Rulíková napsal:

     Dobrý den, Kateřino,
     u nás se problematikou úmrtí jednoho z vícerčat v těhotenství nebo při porodu zatím nikdo moc nezabývá. V zahraničí je již běžné, že se o tom mluví a tak jsou na to jak rodiče, tak díky nim i „přeživší“ děti lépe připravěni. Podle toho, co popisujete je velice pravděpodobné, že synovi problémy pocházejí ještě z prenatálu a mají souvislost s úmrtím jeho dvojčete. Pokud byste chtěla více informací či se domluvit na případné konzultaci, napište mi na soukromý mejl rulikova@dvojcata.cz.
     Budu Vám moc držet palce, aby se vám podařilo problém vyřešit!

 • Monika napsal:

  Dobrý den,
  je mi 37 let a toto těhotenství je moje třetí 🙂 a čekáme dvojčátka chlapečky (doma mám už dva kluky 15 a 10 let) , jsem ve 20.týdnu a stále chodím do práce.Cítím se skvěle. Rodit bych měla císařským řezem jelikož jsem po operaci vyhřezlé plotýnky.Můj problém je ale v tom že se nedokážu rozhodnout jak rodit jestli celá narkóza nebo jen lokální. Chtěla bych poradit co by bylo pro mě a moje andílky nejlepší. Děsí mě představa že je neuvidím hned jak se narodí :-(.
  Jinak všem přeji krásné těhotenství Monika

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Moniko,
   omlouvám se za opožděnou odpověď… Doufám, že jsem to ještě stihla před Vaším porodem :-). Pokud máte možnost rodit císařským řezem v epidurálu, bude to určitě pro Vás i pro děti lepší – vy budete mít děti hned u sebe, mohou Vám je přiložit hned po narození (pokud je to u vás na porodnici zvykem), lépe se Vám spustí laktace a také jizva se bude lépe hojit.
   Přeji hodně zdraví!

 • Petra napsal:

  Zdravím,
  je mi 28 let a s manželem nemůžeme mojí vinou počít přirozenou cestou. Tak jsme se rozhodli pro umělé oplodnění, kde nám dali vybrat jestli chceme 1 nebo 2 embria. V první chvíli jsem byla nadšená pro 2. Ale čím více čtu na internetu o riziku tím víc si celé těhotenství rozmýšlím. I to co jsem si přečtla v úvodu mě děsí. Můžete mi poradit, děkuji

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Dobrý den, Petro,
   omlouvám se za pozdní odpověď. Určitě zkuste jedno embryo, budete mít ze zákona nárok na případně více možností a budete-li mít embrya zmražena, je zde jisté riziko toho, že po zavedení zmraženého embrya by mohlo dojít k jeho samovolnému dělení a tudíž by se mohlo jednat o jednovaječná dvojčata.
   Ničeho se ale neděste a myslete pozitivně – psychika dělá zázraky.
   Držím Vám palce a přeji vše dobré!

 • Martina Nováková napsal:

  Zdravím všechny maminky dvojčat,
  také musím přidat pozitivní příspěvek:-).Otěhotněla jsem ve 35 letech po dvou samovolných potratech a když jsem opět začala krvácet,už jsem ani nedoufala,že to dobře dopadne.A když jsem šla ke gynekologovi,zjistili jsme,že mám oplodněná vajíčka hned dvě.Byl to šok.Hned mi napsal neschopenku a celé těhotenství jsem se opravdu šetřila.Naštěstí kromě únavy jsem neměla žádné problémy,až ve 37. týdnu jsem měla vysoký tlak,tak mě hospitalizovali a začali vyvolávat porod.Kluci se narošilli 38. t+1ä přirozeně ,A-2400g a 46cm,B-2220g a 47cm,oba zdraví.Teď jim budou za měsíc tři roky.Ještě bych chtěla maminky uklidnit, že je velký rozdíl učit něco jedno dítě a dvě děti,např. nácvik na nočník.Byl to někdy boj,ale snažila jsem si tu „dovolenou“užít.Od září nastupuji do práce a kluci do školky,tak rychle to uteklo.Krásné léto a zdravá,spokojená dvojčátka přeje Martina Nováková.

  • xxxx napsal:

   Dobry den,prosim o zaslani podrobnosti. Cekala jste monochorialni monoamnialni mimca? Mam desny strach,ctu jen same negativa. Prosim o radu,zda-li jste mela podobny problem. Dekuji

 • JOSEF KARBAN napsal:

  Letem světem jsem projel těch pár řádek,coš tu máte psáno,nenacházím odkaz-Astronomická dvojčata.

 • Vendula Pacjova napsal:

  Zdravim…Take pridavam par svych postrehu a zkusenosti s jednovajecnymi dvojcaty..Otehotnela jsem prirozenou cestou v petatriceti letech..Strasne jsem si dvojcatka prala..Od tretiho mesice jsem jezdila kazdy tyden na kontrolni ultrazvuk do prazskeho Podoli..Cele tehotensvi jsem jezdila na kole,pracovala jsem do 32 tydne jako kadernice,takze na nohach cely den.Tehotenstvi naprosto v pohode.Jen mi hlidali TT syndrom…Rodila jsem ve 36+1 ,vse bylo naplanovane.Simon mel 2340, Matous 2710 kg. Ja jsem pribrala 18 kilo..Dekuji bohu a skvelemu personalu v Podoli…Dnes je klukum 7 mesicu a vazi 10 kilo…Jsou to uzasna,hodna,vysmata mimina..Chrni celou noc…Proste andilci ( zatim)…:-))))

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Díky, paní Vendulo, za Vaši zkušenost. Je skvělé, že se Vám podařilo donosit Vaše dvojčátka v pohodě do 37.tt a že jste neměla žádné zdravotní problémy. Bohužel ne každá maminka má takové štěstí, proto za sebe (po konzultacích s lékaři a s dvacetiletou zkušeností práce s rodinami s vícerčaty) doporučuji maminkám čekajícím dvojčata, aby od 20. tt zůstaly doma a nesportovaly a nenamáhaly se… Je lépe se trochu omezit ve svých aktivitách než púozději litovat, že to člověk „přešvihl“. Protože byť se maminka cítí skvěle, dojít ke zdravotním problémům může kdykoliv a bez varování.
   Přeji Vám hodně radosti se svými broučky a ať se Vám daří! 🙂

 • Olga napsal:

  Já jsem čekala dvojčata před 17 lety. Pan doktor mě nechal doma od nějakého 20.týdne bez jakýchkoliv problémů. Od 30.týdne jsem byla preventivně v nemocnici, bohužel mi tam nikdo neřekl, že zrovna oni nemají JIP pro nedonošence. To jsem zjistila v okamžiku, kdy mi tam ve 33.týdnu praskla plodovka a musela jsem být převezena jinam, což mě dost mrzelo, protože za tu dobu jsem už znala místní personál a on znal mě. V nové porodnici se ke mě doktor choval jako ke kusu dobytka, za celou dobu porodních bolestí ke mě pomalu ani nepromluvil, vždy přišel, vyšetřil mě, odešel. Když jsem se ho cca po 2 hodinách zeptala jak dlouho to může ještě trvat, tak se na mě nevraživě podíval, jako co si to dovoluju se ho ptát, a odsekl, že rodím prvně a jsou dvě, tak to může být klidně až zítra. Děs. Naštěstí tam byly moc hodné asistentky, které mě chodily kontrolovat a uklidňovat. Děvčata se naštěstí narodila přirozeně a v naprostém pořádku s necelými 2 kg a 42 cm. No a teď už by to do nich nikdo neřekl :-). Věřím, že v dnešní době jsou snad lékaři již milejší. Moc to každé mamince přeji, protože je to nezapomenutelný zážitek.

 • BLANKA napsal:

  Panebože, já jsem doma od 10t. Můj pan doktor je zlatý. Rodit jdu kluky příští týden císařem a můžu říct, že práci v tomhle stavu si nedokážu představit. Asi to byl vojenský lékař a ne gynekolog.

 • Jana Pořízková napsal:

  Dobrý den. Tyhle stránky by si měl přečíst gynekolog z rizikové poradny v Brně… Otěhotněla jsem v 38 letech, čekala jsem jednovaječná dvojčata ( jedna placenta, dva plod.obaly ). V 26.týdnu těhotenství mi odmítl napsat neschopenku s tím, že těhotenství není nemoc. Dál jsem statečně dojížděla do práce, ale pak mi dvojky neskutečně začaly tlačit v hrudníku, že jsem pořád musela lehat, abych je „setřepala“ a odvápněná jsem byla tak, že mi přítel pomáhal i ze židle vstát. V práci jsem přežila úporné nevolnosti, kdy jsem myslela, že to „zle“ dál nevydržím a neschopemku jsem si vyloženě vybrečela na začátku 29.týdne. ..
  Kluci se narodili v 38.týdnu ( vyvolaný porod ) a měli 3,20 kg a 2,80 kg 🙂
  Jana

  • Klára Vítková Rulíková napsal:

   Milá Jano,
   bohužel, jsou i tací lékaři… Ano, těhotenství není nemoc, ale vícečetné těhotenství je odchylka od normálu… Je dobře, že jste byla „tvrdá“ a neschopenku si vydupala. Možná i díky tomu se Vám podařilo donosit Vaše chlapečky tak dlouho…
   Přeji Vám pevné nervy a hodně štěstí!

  • Martina Loosová napsal:

   To mi příjde úplně neskutečné!!!!!!!!! Mě je 34, toto je mé první těhotenství, taky čekám dvojčata. Teď jsem na konci 25. týdne a vůbec si nezkouším představit muset chodit do práce. No to snad ani nebyl doktor. Takovýto názor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *