Stránky pro dvojčata a všechny, kteří se o ně zajímají

Velikonoce 2024


Divadlo kouzel Pavla Kožíška
hledá jednovaječná dvojčata do představení Magická esa. Pokud máte holky nebo kluky věku cca 8 – 12 let z Prahy a okolí, kteří by rádi v divadle účinkovali pište na info@pavelkozisek.cz. Představení se hraje pouze 8x do roka a dvojčata se střídají s druhou dvojicí jednovaječných dvojčat, takže se celkem jedná o 4 vystoupení ročně, přičemž se hraje od října do června jednou měsíčně vždy v sobotu odpoledne. Více o představení a divadle na www.divadlokouzel.cz.

plakát-Hra-kouzel-a-magie-2017-on6yfwidqy7mmmok0egmtcotx7q9wavrnd582xgltc

———————————————————–

Dovolujeme si Vás upozornit na nově vzniklý web Svět dvojčat, který založily tři maminky dvojčat a na kterém najdete spoustu užitečných informací a videí.

419128570_1322684941733127_2346270525513234268_n

 


Krásné Vánoce a pohodu do nového roku!

Vánoční dvojčecí


Mezinárodní týden věnovaný rodinám s vícerčaty

Milí rodiče a příznivci dvojčat a vícerčat,

rádi bychom vás informovali, že 6. – 12.11. opět proběhne Mezinárodní týden věnovaný rodinám s vícerčaty, letos na téma „Podpora vícerčat a jejich rodin napříč životem – důraz kladen na důležitost komunity“. Cílem letošního roku je zvýšit povědomí o problémech, kterým čelí vícerčata a jejich rodiny, a o tom, jak je může komunita podpořit.

A jaká témata se budou v průběhu týdne probírat?

Den 1.: Těhotenství – specializovaná lékařská podpora, redukce mnohočetného těhotenství
Den 2.: Porod — zvládnutí JIP, podpora po císařském řezu
Den 3.: Novorozenec — naučit se rozeznávat priority, vnímat požadavky, vyrovnat se s nedostatkem spánku
Den 4.: Batole – péče o děti, záchvaty vzteku
Den 5.: Škola – identita, otázka ohledně umístění do třídy: společně nebo odděleně
Den 6.: Adolescence — puberta, odchod z domova
Den 7.: Dospělí — oslabení pevného vztahu se sourozencem, ztráta sourozence, další mezilidské vztahy

ICOMBO1


313410034_487561026739231_1216409660071602336_n

Mezinárodní týden podpory rodin s vícerčaty

V týdnu od 7. listopadem 2022 budou organizace podporující rodiny s dětmi z vícečetných porodů
na celém sv
ětě slavit Mezinárodní týden podpory rodin s vícerčaty, jehož téma pro tento rok poukazuje na důležitost včasného určení zygozity a chorionicity.

Co je Mezinárodní týden podpory rodin s vícerčaty (IMBAW)?

Hlavním cílem týdne je vzdělávat laiky a odborníky o jedinečných výzvách světa vícerčat a o tom, co se z nich lze naučit. Celosvětově panuje názor, že dvojčata jsou roztomilá. Obrázek sladkých miminek ve sladěných oblečcích je to, co si běžní lidépředstaví, když slyší slovo dvojčata nebo vícerčata. IMBAW se koná každoročně s cílem změnit veřejné vnímání vícečetných porodů a jejich rodin s dvojčaty a vícerčaty, osvětlit rizika, komplikace a problémy vícečetných těhotenství. Týden osvěty je také příležitostí upozornit na práva a potřeby vícerčat a jejich rodin. Nedostatek respektu k potřebám dvojčat a jejich rodin vedla ICOMBO (International Counsil Of Multiple Birth Organizations) v devadesátých letech minulého století k vytvoření Deklarace práv a potřeb dvojčat a vícerčat (aktualizovaná roku 2020).

Vícečetná těhotenství lze rozdělit podle zygozity a chorionicity (podle počtu plodových obalů). Dva nejběžnější typy dvojčat jsou jednovaječná (monozygotní = vytvořená z jednoho vajíčka) a dvojvaječná (dizygotní = vytvořená ze dvou vajíček). Vícerčata mohou být všechna z více vajíček nebo identická, vzniklá rozdělením jednoho vajíčka, nebo kombinace obou. Pokud jsou dvojčata stejného pohlaví a každý z nich má svou vlastní placentu, pak mohou být jak jednovaječná tak dvojvaječná a testování zygozity je jediným způsobem, jak zjistit pravdu.

Je nutné zmínitže i když každé jednovaječné dvojče začíná se stejnou DNA, nemusí být přesně 100% geneticky nebo fyzicky identické z důvodu změn (mutací) v genech, ke kterým může dojít v průběhu času, vlivem epigenetických účinků, stejně tak jako dalších faktorů prostředí, které budou jedince utvářet.

Protože dvojvaječná dvojčata jsou výsledkem oplodnění dvou vajíček různými spermiemi, sdílejí pouze polovinu svých genů, což je stejné jako u sourozenců, kteří nejsou dvojčaty.

Proč záleží na znalosti zygozity a chorionicity?

Přes pokroky ve vědě jsou dvojčatům a jejich rodičům stále podávány nesprávné informace o tom, zda jsou dvojčata jednovaječná nebo dvojvaječná. V některých zemích není chorionicita stále správně určována. Proto je důležité, abychom zvyšovali povědomí a pomáhali lidem porozumět tomu, co zygozita (počet oplodněných vajíček, ze kterých dvojčata vzniknou) a chorionicita (počet plodových obalů) znamenají. Chorionicita, spíše než zygozita, je hlavním určujícím nositelem informací u dvojčat v těhotenství. Monochoriální dvojčata jsou vystavena většímu riziku komplikací než dichoriální dvojčata. Tyto komplikace zahrnují transfuzní syndrom dvojčat (TTTS), selektivní omezení růstu plodu (FGR) a syndrom dvojité reverzní arteriální perfuze (TRAP). Z tohoto důvodu je včasné stanovení chorionicity u vícečetných těhotenství zvláště důležité, aby se poskytla včasná léčba, napřčastější, podrobné skenování, testování a zásahy v případě potřeby.


Hledáme rodiny s kupou dětí pro natáčení dokumentárního seriálu

Hledáme rodiny, které čekají, nebo už mají hodně dětí – například dvoje dvojčata, nebo třeba trojčata, nebo dvojčata a k nim další děti – prostě rodiny, které mají doma celou kupu menších dětí.

Sbíráme informace, zážitky a poučení od rodičů, kteří se potýkají s péčí a výchovou v této neobyčejné situaci, nebo se na ni právě chystají. Jedná se nám o citlivé a snad i trochu humorné vyprávění o náročné rodičovské péči. V Anglii pro tento účel asi nikoli náhodou mají pojem: „extrémní rodičovství“…

K hlubšímu prozkoumání tématu bychom se právě rádi poradili s nastávajícími či stávajícími rodiči, kteří o o tom vědí všechno…

Případná účast na natáčení je honorována.

V tuto chvíli bychom si rádi nezávazně promluvili o Vašich zkušenostech. Budeme se těšit, že se nám ozvete na tyto e-mailové adresy:

Bára Kopecká, režisérka kopecka.bara@gmail.com

a

Erika Hníková, producentka Erika.Hnikova@tvnova.cz

za TV Nova 


Vážení rodiče,
obracíme se na vás s prosbou o pomoc při studii vývoje jazykových schopností dvojčat.
V této studii se zaměřujeme na posouzení jazykového a komunikačního vývoje dvojčat ve věku 18-30 měsíců prostřednictvím rodičovských dotazníků. Studii vytvářejí doc. Ilona Bytešníková z Pedagogické fakulty MU v Brně a doc. Filip Smolík z Psychologického ústavu AV ČR v Praze, podílí se na ní v rámci zpracování diplomové práce studentka PdF MU v Brně Bc. Barbora Cahlová. Cílem projektu je provést studii dvojčat pomocí rodičovských dotazníků zjišťujících vývojovou úroveň komunikačních a jazykových schopností dítěte a jejich případné narušení/opoždění. Získaná data budou sloužit jako vstupní údaje pro behaviorálně-genetickou studii.
Vaše účast bude spočívat ve vyplnění rodičovského dotazníku včetně anamnestického dotazníku, vše je dostupné v on-line podobě. Jedná se o českou verzi dotazníku jazykového a komunikačního vývoje, který se používá v mnoha zemích světa pro hodnocení vývoje dětí v raném věku a rozpoznávání případných poruch. Dotazník je možné vyplnit v elektronické podobě zde.
Děkujeme Vám za spolupráci!


210618-0528_seminar_Dvojcata__plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Veselé Velikonoce!

Lechnýřovi velikonoce 2


Dovoluji si zveřejnit prosbu studentky VOŠ z Ostravy:

Dobrý den maminky a tatínci dvojčat,
jmenuji se Zuzana Szejutová a jsem studentkou třetího, posledního, ročníku VOŠ v Ostravě, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Nyní píši závěrečnou na téma „Specifika a odlišnosti ve vývoji a výchově dvojčat“. Pokud máte dvojčata ve věku od 3 do 5 let, ráda bych vás, maminky a tatínci dvojčat, poprosila o vyplnění mého dotazníku ohledně tohoto tématu. Dotazník je směřován převážně na maminky dvojčat. Věnujte proto prosím několik minut svého času pro vyplnění mého dotazníku. https://www.survio.com/survey/d/F3G5H0R3I3B4F0C9L>
Pokud máte dvojčata ve věku od 4 do 6 let a máte čas na realizaci jednoduchých úkolů, napište mi do soukromé zprávy na Facebooku: Zuzana Szejutová nebo na email: zszejutova@seznam.cz <zszejutova@seznam.cz>. Obratem vám zašlu úkoly na splnění. Jedná se o úkoly, které prověří dětskou kresbu, motoriku (pohyb), lateralitu a řeč.
Byla bych velice ráda, kdyby jste mi s vyplněním dotazníku a splněním úkolů pomohli, pomůže mi to snáz získat výsledky do závěrečné práce v této nelehké době.
Děkuji všem, kteří mi pomohou získat odpovědi do mé závěrečné práce. 🙂


1. Celosvětový výzkum výskytu dvojčat, který organizovala HMBD zveřejnil minulý týden Časopis Human Reproduction.

Jeho krátké shrnutí přináší Klub dvojčat a vícerčat, člen ICOMBO (International Council of Multiple Birth Organisations), jež je partnerem HMBD (Human Multiple Births Database).
Cílem výzkumu bylo zjistit kolik dvojčat se narodilo v lidské populaci a jak se toto číslo změnilo v posledních desetiletích.
Od 80. let se celosvětový počet dvojčat zvýšila o třetinu, z 9,1 na 12,0 dvojčat na 1 000 porodů, což je zhruba 1,6 milionu narozených dvojčat ročně.
V 80. letech byl počet přirozeně narozených dvojčat nejnižší ve východní Asii a Jižní Americe, na průměrné úrovni v Evropě a Severní Americe a nejvyšší počet dvojčat se rodil v mnoha afrických zemích. V posledních desetiletích se v bohatších částech světa zvyšuje počet narozených dvojčat v důsledku nárůstu asistované reprodukce a pozdního těhotenství matek.
V HMBD shromáždili veškeré informace o počtu narozených dvojčat v jednotlivých státech, které jsou dostupné ze statistických úřadů, demografických výzkumných ústavů, údajů z jednotlivých průzkumů a lékařské literatury pro období 1980–1985 a 2010–2015.
U 165 zemí, které pokrývají více než 99% světové populace, byli výzkumníci schopni shromáždit nebo odhadnout počet narozených dvojčat v období 2010–2015. U 112 zemí se také podařilo získat informace o počtu narozených dvojčat v letech 1980–1985.
V mnoha zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie byl zaznamenán podstatný nárůst počtu dvojčat. U 74 ze 112 zemí byl nárůst více než 10%. Afrika je stále kontinentem s nejvyšším poměrem dvojčat na počet porodů, ale Evropa, Severní Amerika a Oceánie se jí rychle vyrovnávají. Asie a Afrika jsou v současné době domovem 80% všech dvojčat na světě.
Možnost ovlivnění přesnosti výzkumu je způsobeno tím, že z některých zemí byly údaje získány ze zpráv a dokumentů založených na registrech nemocnic, které jsou ale méně validní než údaje založené na veřejné správě a národních registrech, které v daných zemí nejsou dostupné.
Absolutní i relativní počet dvojčat celosvětově v posledních desetiletích vrcholí díky nárůstu asistované reprodukce. Je velmi důležité s tímto trendem počítat, protože porody dvojčat jsou spojeny s vyšší mírou kojenecké a dětské úmrtnosti a zvýšenými komplikacemi pro matku a dítě během těhotenství, porodu i po něm.
Více o výzkumu naleznete zde.
změny 80. léta a 20202000-2015

 

 

 


 

 

Dvoje dvojčata v rodině

Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Rádi bychom zjistili počet rodin, kterým se narodila dvoje dvojčata a zmapovali jejich zastoupení (pohlaví, vaječnost, věkový odstup). Výsledky uveřejníme na našem webu a fb.

Děkuji za spolupráci.
Za Klub dvojčat a vícerčat o.p.s., Klára Vítková Rulíková

Dotazník můžete vyplnit zde.


V novém roce hlavně zdraví!!!

PF2021 Dvojčata


Děkujeme za sponzorský dar – party stan od firmy Expodum.cz!!

Klub dvojčat a vícerčat o.p.s. se každoročně účastní, pořádá nebo spolupořádá charitativní akce pro vícerčata, pro vícerčata s hendikepem, pro rodiny s vícerčaty v krizi, dětské dny nebo setkání dvojčat a vícerčat. Tyto akce se pravidelně konají nejen v Praze, ale také v Brně, v Pelhřimově a v Deštné-Jedlové v Orlických horách, jednorázové akce i jinde po republice.  Na některé z těchto akcí potřebujeme party stan, ve kterém pořádáme pro děti výtvarné dílničky, vědomostní soutěže, nebo nabízíme naše odborné brožury, informační materiály a poskytujeme poradenství. Až dosud jsme si stan museli půjčovat (některé společnosti nám, jako neziskové organizaci, sice poskytovaly slevu, ale přeci jen to byl nemalý výdaj).
Díky sponzorskému daru firmy Expodum.cz budeme moci již na první letošní akci v červnu, Dnu dětí v pražském ÚPMD, využít už vlastní stan a ušetřené finanční prostředky použít na pomůcky a další potřeby pro děti.

expodom 1

PF 2020

DĚKUJEME ZA POMOC MAMINCE V NOUZI!
Pro maminku dvojčátek (z nichž jedno má zdravotní postižení) se nám díky Vaší pomoci podařilo vybavit byt a zajistit potřebné věci do kuchyně a koupelny, včetně dalších potřeb do domácnosti.
V současné době přispíváme holčičkám měsíčně na obědy a družinu.

Za každý příspěvek na 
sbírkový účet pro vícerčata v krizi 215252811/0600 budeme vděčni. 
 

Na Klub dvojčat a vícerčat o.p.s. se obrátil student AVU, Vojtěch Baštýř, s nabídkou účasti v malířském projektu studenta – portrétování jednovaječných dvojčat bez rozdílu věku na sérii obrazů. Spolupráce je honorována.
V případě zájmu kontaktujte přímo Vojtu na vojtechbastyr@seznam.cz, tel. 739403228.
Děkujeme!Muzeum rekordů se 8. 6. 2019 těší na dvojčata!

V rámci festivalu Pelhřimov – město rekordů proběhne pokus o dost kuriozní výkon: nejrychlejší karikaturista světa Lubomír Vaněk se pokusí současným malováním obouruč namalovat co nejvíce dvojčat! Jste-li tedy dvojče, neváhejte a přijeďte 8. června do Pelhřimovana na Masarykovo náměstí (samozřejmě s bráchou nebo ségrou) – a nejste-li dvojče, přijeďte se mrknout taky. Budeme mít otevřeno až do 19 hodin, festivalový program najdete na www.dobryden.cz

Sraz a malování dvojčat pořádá agentura Dobrý den ve spolupráci s Klubem dvojčat a vícerčat, o.p.s.
Program festivalu rekordů začíná v 9.00.

Vlastní rekord s malováním obouruč plánujeme na cca 14. hodinu – moderátoři včas vyhlásí jeho zahájení na pódiu.

Bližší info o programu získáte na https://www.dobryden.cz/udalosti/festival-pelhrimov-mesto-rekordu/  

Těšíme se na vás!!!

 


Dovoluji si zveřejnit prosbu studentky Lucie Zapletalové:
Dobrý den,
píšu bakalářskou práci na téma partnerské spokojenosti. Sháním maminky, které mají dvojčata ve věku od 1 do 3 let. Pokud jste to právě Vy a zajímá Vás tato tematika, tak bych byla moc ráda, kdybyste si našla pár minut na vyplnění přiloženého dotazníku. Děkuji!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWap0qFZqKVx_uxHmyctBS57SZVW6qMUUnOWPHdvukYXsWow/viewform?fbclid=IwAR06SsXXBX9Ia3DF3fEo55gnFMsVEDF5ofiT0bNMRCObEBMh1GaumNe2Td8


 

Tisková zpráva k mezinárodnímu týdnu vícečetných porodů

Nebojme se budoucnosti vědeckého zkoumání dvojčat – nový průzkum ukazuje, že dvojčata a jejich rodiny jsou ochotny ve výzkumech hrát zásadní roli!
Začátkem Mezinárodního týdne vícečetných porodů (5. -12. 11.2018) zveřejnila ICOMBO (Mezinárodní rada organizací pro vícečetné porody) výsledky průlomové studie o ochotě dvojčat a jejich rodin účastnit se výzkumů. Do průzkumu se zapojilo 2 643 dvojčat a jejich rodin ze 38 států včetně České republiky.

Každé dva roky se koná MEZINÁRODNÍ TÝDEN VÍCEČETNÝCH PORODŮ, jehož téma vyhlašuje ICOMBO (Mezinárodní rada pro vícečetné porody).
Pro letošní rok je tématem „Výzkum – vícečetné výhody pro každého„.

V rámci letošního Mezinárodního týdne vícečetných porodů zveřejnila ICOMBO dotazník pro dvojčata a vícerčata a jejich rodiče. Dotazník je zaměřen na zjištění priorit, které mají vícerčata/rodiče v oblasti výzkumů tak, aby měly prováděné výzkumy pro ně i praktické využití.
Prosíme Vás proto o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je pouze v angličtině.
Předem děkujeme.

https://twins.org.au/limesurvey/index.php/388445?newtest=Y


Čtyřčata Anežka, Monika, Klára a Ondřej se narodila 11.6.2018.
Pokud chcete rodině pomoci, uveďte u Vašeho příspěvku na sbírkové konto č. 215252811/0600
variabilní symbol č. 4, případně do poznámky uveďte „čtyřčata“.
Za jakoukoliv částku jménem rodiny DĚKUJEME!!

 

V porodnici Fakultní nemocnice v Motole se 11. června narodila čtyřčata – tři dívky a chlapec. Jsou to dvaadvacátá čtyřčata narozená v zemi od roku 1950, poslední se narodila před patnácti lety.

Přestože rodina není ve finanční tísni, teď ji čekají velké výdaje. Bude muset koupit auto, do kterého se vejde pět dětí, a bude potřebovat peníze na nákup jídla, hygienických potřeb pro děti a plen.
Nejvíce by rodina ocenila někoho „k ruce“, protože starat se o pět malých dětí ( čtyřčátka mají ještě dvouletého brášku Vojtíška) jedna maminka sama prostě nezvládne.
Protože Klubu dvojčat a vícerčat v tomto roce nebyla přidělena dotace z MPSV, bude z peněz veřejné sbírky, které budou určeny pro čtyřčata hradit právě tuto pomocnici, která nebude zaměstnána na celý úvazek, ale do rodiny bude docházet podle jejích potřeb, placena bude za odpracované hodiny.


IMG_20180601_104127
Dne 1. 6. 2018 dopoledne proběhlo první setkaní rodin nejen s dvojčaty,
kterým pomohli v Centru fetální medicíny v Podolí.
Akce byla organizována Ústavem péče o matku a dítě  a Klubem dvojčat a vícerčat.
Sešlo se přes 80 dětí, z toho16 rodin s dvojčaty a tři rodiny s trojčaty. Počasí nám přálo – pršet začalo hned po skončení akce , nálada byla úžasná! Děkujeme lékařům z ÚPMD, díky kterým děti, které se na akci sešly, mohou žít!!
Děkujeme všem dobrovolníkům, bez kterých by se akce konat nemohla!

Nejvyšší soud v březnu 2018 ODMÍTL dovolání Alexandry Kiňové (zastoupené dr. Samkovou) ve věci vydání výtěžku veřejné sbírky, kterou pro ni uspořádal Klub dvojčat a vícerčat. Finanční prostředky ve výši přes 616 000 Kč má paní Kiňová na účtu již více než rok, dávky hmotné nouze, které jí byly díky tomuto příjmu na 3 měsíce odebrány, opět pobírá…
Opravdu může někdo věřit tomu, že Klára Vítková Rulíková „se chtěla rodině paní Kiňové pomstít“ tím, že ve věci veřejné sbírky postupovala podle zákona…?!?


 

 


PF 2018_1

 

 


Druhé vítězství ve věci žaloby A. Kiňové (zastoupené K. Samkovou) na vydání výtěžku sbírky, který už má na svém účtu.

Tak snad už je to konečně uzavřeno a my můžeme mít klid.

 

 

 

 


Píší o dvojčatech

Máte-li zájem přečíst či podívat se na to, co média publikovala o dvojčatech, račte vstoupit…

Média o dvojčatech

Výzkumy

Výzkumem dvojčat se zabývala a dosud zabývá ve světě řada vědců. Přečtěte si něco o tom…

Informace o výzkumech

Poradna

Máte doma dvojčata či vícerčata a nevíte si s nimi rady? Na vaše otázky rádi odpovíme…

Vstupte do poradny