Stránky pro dvojčata a všechny, kteří se o ně zajímají

Rozvod a rodiny s vícerčaty

Sdružení MOST (Matky Supertwins, USA) provedlo v době od 25.června do 27.července 2009 průzkum mezi rodiči s vícerčaty (dvojčata, trojčata, čtyřčata, atd.). Cílem průzkumu bylo získat základní statistické údaje o rozšíření rozvodu u rodičů s dětmi z vícečetného porodu. Průzkum byl založen na o 10 vícedílných otázkách týkajících se rodinného zázemí, socioekonomického statusu rodičů a věku dětí, stejně jako otázky týkající se rodinného stavu a rozvodu.

Výzkumný tým pracoval ve složení:

 • Laurie LaMonde, Ph.D., ředitelka výzkumu MOST
 • Marcia W. DiStaso, Ph.D., odborná asistentka na Penn State University
 • Maureen Doolan A. Boyle, MOST výkonná ředitelka
 • Lauretta Shokler, MOST technická ředitelka
 • Kelly Ross, MD, MOST lékařská ředitelka, asistentka profesora pediatrie, divize medicíny novorozence Washington University of Medicine a dětské baptistické nemocnice Hospitalist v Missouri.

Všechna data jsou stále analyzována pro získání detailní statistiky, ale k dispozici jsou již některá dílčí zjištění.

Dílčí výsledky:

Průzkum probíhal na reprezentativním vzorku celkem 2.849 rodičů vícerčat. Tito rodiče vyplnili dotazník MOSTu „Rozvod u rodin s vícerčaty“.

Účastníci průzkumu byli:

 • matky (97,5%)
 • obyvatelé Spojených států (93,4%)
 • převážně bělošské rasy (92,4%)
 • průměrný věk narození vícerčat respondentů byl 32 let
 • domácnosti měly v průměru 3 děti, většinou se jednalo o rodiny s dvojčaty (61%) nebo trojčaty (30%).
 • jednalo se o první sňatek (86%).

Vědci obvykle uvádějí, že počet rozvodů ve Spojených státech amerických je asi 40 až 50% pro první manželství. Přestože je zřejmé, že rodiče vícerčat musí čelit vyššímu emocionálnímu, finančnímu a zdravotnímu stresu souvisejícímu s porodem vícerčat, je tato studie prvním známým výzkumem, který se zbývá mírou rozvodovosti této stále rostoucí populace rodičů.

V rámci průzkumu bylo zjištěno:

 • 4,3% respondentů se rozvedlo ještě během těhotenství nebo ihned po narození vícerčat
 • u více než 95% manželství k rozvode nedošlo
 • asi 82​​% respondentů uvedlo celkově pozitivní úroveň manželské spokojenosti.

Zjištěné výsledky svědčí to o tom, že míra rozvodovosti v této skupině rodičů nemusí být tak vysoká, jak se původně předpokládalo.

Výzkumnice MOST Dr. Laurie LaMonde, klinická psycholožka a matka trojčat k tomu uvádí: “Identifikace přesnější míry rozvodovosti je důležité pro zmírnění obav z vícečetného porodu v rodině, stejně jako zjištění, zda-li další služby těmto rodinám, které mohou nést větší riziko manželské neshody, pro ně mohou být prospěšné. “

Konkrétní se míra rozvodovosti byla dle průzkumu:

 • 3,6% pro rodiče s dvojčaty
 • 5% pro rodiče s trojčaty
 • 9,2% pro rodiče s čtyřčaty
 • 4,2% pro rodiče s paterčaty a vícerčaty

Mezi těmi, kteří se rozvedli, převažují rodiny, jejimž vícerčata ve věku mezi 1 a 5 lety v době rozvodu.

Navíc, 4,8% respondentů uvedlo, že na jejich rozpadu manželství se podílelo fyzické násilí a zneužívání návykových látek. Z odpovědí těch, kteří v manželství prodělali zkušenost se zneužíváním návykových látek vyplynula vyšší nespokojenost v manželství pravděpodobnost rozvodu byla výrazně větší.

Převzato z lednového čísla Newsletteru ICOMBO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *