Stránky pro dvojčata a všechny, kteří se o ně zajímají

Americký výzkum ukazuje, že dvojčata mívají předčasnou menopauzu


Podle výsledků výzkumu publikovaného na internetu a v předním evropském časopise Human Reproduction, nastává u dvojčat menopauza dříve než u ostatních žen.
Výzkum, kterého se zúčastnilo více než 800 australských a britských párů dvojčat, vedený Dr. Rogerem Gosdenem, profesorem reprodukční biologie na Weill Medical College na Cornell University v New Yorku, odhalil u skupiny dvojčat ve věkové kategorii 40 až 45 let 3x až 5x větší předčasné selhání vaječníků než u běžné populace. Přitom selhání vaječníků před dovršením 40. roku postihuje jen asi jednu ze 100 žen.
Závěry vycházely z rozlišení dvojčat na identická a neidentická a potvrdily předchozí hypotézy o předčasném ovariálním selhání (premature ovarian failure = POF) u neidentických dvojčat. Bylo to ale poprvé, kdy bylo POF identifikováno i u identických dvojčat.
Studie se zúčastnilo i několik dvojčat, jejichž menopauzy nastaly s velkým časovým rozdílem, v několika málo případech dokonce větším než 20 let. Byly to právě tyto rozdíly, které vedly k uvedené studii. Prvním podnětem byl vlastně nedávno provedený případ transplantace vaječníků u 24-letých identických dvojčat v Infertility Center v St. Louis, provedený spoluautorem této studie Dr. Sherman Silber. Jedno z dvojčat prodělalo POF za nevyjasněných okolností již ve věku 14 let. Díky transplantaci tkáně vaječníků její sestry ale došlo k nápravě a dívka později i otěhotněla. K možné léčbě se následně přihlásilo několik dalších identických dvojčat, čímž se vědci dostali k neoficiálním informacím o dalších případech rozdílného věku menopauzy u dvojčat.
„To nás přimělo otestovat hypotézu, že POF se u identických dvojčat objevuje dříve než v běžné populaci,“ vysvětluje Dr. Gosden.
Vědci analyzovali data 428 párů dvojčat z australského registru dvojčat a 404 z britského registru dvojčat, u kterých nastala menopauza přirozeně. Ta porovnávali s kontrolní skupinou etnicky srovnatelné populace, 3.483 holandských žen získaných pro studii při screeningu prsu, z nichž většina byla po menopauze s průměrným menopauzálním věkem něco málo přes 50 let.
„Naše studie potvrdila hypotézu, že u dvojčat nastává POF statisticky výrazně dříve než u žen obecně. Rozdíly byly velké, a to na úrovni 3 – 5 násobků jak u dolní hranice 40, tak u horní 45 let, a byly podobné u obou národních registrů. Důvod, proč bylo dosud POF u dvojčat z velké části přehlíženo je pravděpodobně fakt, že POF je stále neobvyklé i u dvojčat (3 – 5 ze 100),“ řekl Dr. Gosden. Také řekl, že je překvapilo, že POF bylo běžné jak pro neidentická, tak i pro identická dvojčata.
„Na rozdíl od normálních neidentických dvojčat existují i matky, jejichž biologické hodiny tikají rychleji a zásoba jejich vaječníků se rychleji vyčerpává, čímž vzniká pravděpodobnost, že počnou dvojčata v období vrcholu své plodnosti, což může být velmi brzy. I když pak tato dvojčata nejsou identická, může jedno i druhé zdědit po matce sklon k časné menopauze.”
Pro mimořádné POF u identických dvojčat by podle Dr. Gosden platilo jiné vysvětlení, dosud však bylo neznámé a hůře vědecky přístupné. Studie dvojčat a párů matka – dcera ukázala, že věk menopauzy je do značné míry dědičný, i když se nám zatím z velké části nepodařilo určit odpovědné genetické faktory. Poslední studie byla s tímto zjištěním v souladu, protože jednovaječná dvojčata vykazovala menší věkové rozdíly u menopauzy než dvojvaječná.
U několika chorob, jako je dědičná rakovina prsu nebo Alzheimerova choroba se, až na pár ojedinělých případů, nemoci spojené s mutacemi v jednotlivých genech vyskytují dříve. Možná by tedy vůbec nebylo překvapivé, pokud by se POF jednovaječných dvojčat více časově shodovalo.
„Z důvodu nedostatku vhodných zvířecích modelů, jsme nebyli schopni udělat příliš velký pokrok, abychom pochopili mechanismus u identických dvojčat. Existují ale dvě možnosti, za pomoci kterých to můžeme ověřit. Za prvé, selhání vaječníků může nastat, jestliže se embryo po implantaci v průběhu kritického období, kdy se vytvářejí progenitorové zárodečné buňky, nerovnoměrně rozdělí. U jednoho dvojčete se pak může vytvořit podprůměrný počet folikul. Za druhé, v děloze může docházet k soupeření a toto napětí může mít za následek odchylky ve způsobech, jakými jsou vyjádřeny geny potřebné k vytváření vajíček ve vaječnících každého dvojčete. Nepátráme po mutacích v sekvencích DNA, ale hledáme přepínače genů, zabýváme se tedy oborem zvaným epigenetika.“
Dr. Gosden řekl, že i když velká většina identických a neidentických dvojčat dosáhne menopauzy v přibližně stejném věku jako jedináčci, pro dvojče s POF, jehož sourozenec je ještě plodný, to může znamenat i výhody.
„První možností pro identická i neidentická dvojčata je darování vajíček (oocytů). U identických dvojčat existuje navíc možnost přenosu ovariální tkáně. Tato možnost může vzácně připadat v úvahu i u neidentických dvojčat, pokud je tkáň vhodná a představuje vhodnou shodu.
„Toto je důležitý vývoj, neboť i když se jedná spíše o vzácné zákroky, ve velkých zemích by se mohly týkat celkem velkého počtu lidí. V USA žije například 150.000 párů identických dvojčat ve věku 20 až 40 let. Asi 6.000 z nich (4% ) dosáhne POF před dovršením 40 let a údaje předpovídají, že podstatná část z nich bude mít sestru s větší zásobou vajíček a pravděpodobně pozdější menopauzou.“

Zdroj: Human Reproduction

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *