Stránky pro dvojčata a všechny, kteří se o ně zajímají

Průvodce učitele dvojčat (trojčat) ve škole

V posledních letech stoupá počet narozených dvojčat. Dříve (před 20 lety) byla dvojčata ve třídě raritou, nyní se již téměř každý učitel ve své praxi setkal s několika páry dvojčat (někdy i s více páry v jedné třídě). Dvojčata tvoří velkou skupinu, která možná vzbuzuje pozornost, ale přesto jsou tyto její potřeby velmi často ignorovány.

Ze zkušeností (jak vlastních, tak zprostředkovaných od členů klubů dvojčat) vím, že ne každý učitel si dokáže s dvojčaty ve třídě hravě poradit a ne vždy jsou rodiče připraveni vést s učitelem dialog o tom, jaká jejich dvojčata jsou a co konkrétně jim může vadit.

V současné době se uznává názor, že byť k sobě dvojčata (trojčata) váže zvláštní pouto, každé dítě se nejlépe rozvíjí, pokud se s ním zachází jako se svébytnou osobností. Tato skutečnost je nesmírně důležitá nejen doma, ale i ve škole. Cílem Českomoravské asociace Klubů dvojčat a vícerčat (ČAKDAV) je mimo jiné zvýšit povědomí učitelů o specifických potřebách dvojčat (vícerčat) na jejich vzdělávání.

Několik základních údajů: typy dvojčat

Přibližně třetina všech dvojčat je identická. I když mají stejné geny a často si jsou k nerozeznání podobní, jsou to rozdílné osobnosti, s rozdílnými charaktery, silnými a slabými stránkami. Nikdy by neměli být považováni za zaměnitelné (i když si je nejen učitelé mohou občas splést).

Ostatní dvě třetiny tvoří buď neidentická dvojčata chlapci, dívky nebo dvojčata chlapec/dívka. Jsou si podobní jako dva bratři, dvě sestry nebo sestra a bratr, ale přesto je mezi nimi zvláštní silné pouto.

Předškolní základy

Je nevhodné oslovovat malá dvojčata „dvojčata“ nebo „dvojky“ (popř. „kluci“, holky“), jakkoli to může znít roztomile. Každé dítě má své jméno, které by se mělo používat. Vstup do předškolního kolektivu umožní dvojčatům (vícerčatům) hrát si a vycházet s dětmi, které se vyskytují vně jejich vztahu. Nemyslete si, že si dvojčata budou vždy hrát mezi sebou (i když se tak zprvu často děje) a podporujte je v hledání nových kamarádů. Školka také znamená sdílení věcí mezi sebou – dvojčata na to jsou zvyklá už z domova. Dvojčata také často mají již od narození společné věci a hračky, někdy tomu tak je z finančních důvodů. Přesto to jsou stále jednotlivé děti a nikdy by se na ně nemělo pohlížet jako na dvě poloviny jednoho celku. Bez ohledu na to jak jsou si podobné, každé bude mít své individuální potřeby, zájmy a mohou mít i různí stupně vývoje. Neměly by být vzájemně porovnávány a posuzovány.

U dvojčat až v 50% bývá porod předčasný (u trojčat dokonce velmi předčasný, kolem 30 tt), takže je důležité, aby s tím v jejich prvních letech učitel počítal.

Některá dvojčata mohou chtít zůstat pohromadě a mnoho jiných zas možná přivítá možnost hrát si s jinými dětmi.

Rozdělení dvojčat, ať už na jakkoli dlouho, vyžaduje důkladnou diskusi s jejich rodiči i se samotnými dětmi.

Identifikace

Je důležité, aby lidé ve škole spolupracovali při posuzování potřeb dvojčat a trojčat. Každý, kdo s nimi přijdeme do styku, by je měl snadno rozeznat a oslovovat je jmény.

Děti z vícečetných porodů a jejich rodiny přivítají, když učitel/ka bude mít porozumění pro jejich specifické potřeby a když přispěje v rozhodujících letech k tomu, aby jim pomohl vybudovat si vlastní identitu. Pro usnadnění rozpoznání jednotlivého dvojčete lze využít různých účesů, různé barvy sukní, zástěrek nebo triček. Nedoporučujeme nošení jmenovek, jenom přitahují pozornost cizích lidí a dvojčata opět „vydělují“.

Jazyk a čtení

Přestože dvojčata zpravidla začínají verbálně komunikovat později, nelze automaticky předpokládat, že s každými dvojčaty nastanou problémy a že vývoj jazyka u všech vícerčat bude zaostávat za ostatními dětmi.

Zahraniční výzkumy ale ukázaly, že se u dvojčat mohou vyskytovat:

 • pomalejší rozvíjení imaginativních her
 • neadekvátní verbální vyjadřování
 • nevyzrálé sociální chování
 • chování vynucující si pozornost

Tyto problémy mohou odrážet snahu dětí zlepšovat si vzájemně nevyzrálost v řeči a zároveň nahrazovat si sníženou rodičovskou pozornost k jednotlivým dětem, s čímž mají dvojčata v raných letech zákonitou zkušenost. Nicméně si o jednotlivých dětech nesmíme dělat už předem vyhraněné názory. Děti musejí být hodnoceny indivuduálně a bylo by od rodičů i učitelů nerozumné slevovat ze svých očekávání, kolik toho mohou dvojčata dosáhnout. Setkání s rodinou před příchodem dětí do školy umožní probrat každou situaci. Některá dvojčata, obzvláště chlapci, nemusí dosahovat průměru při přesnosti čtení a chápaní textu.

Pokud se tyto potíže objeví, učitelé spolu s rodiči musí spolupracovat při jejich zdolávání, a zejména by si měli uvědomovat rozdíly ve schopnostech a temperamentu každého z dvojčat.

Spolu nebo odděleně – rozdělení ve škole

Rozdělení do různých škol či tříd bývá na prvním stupni výjimečné. Zahraniční výzkum potvrdil, že jakmile jsou děti ve škole, neexistují žádná daná pravidla. Potřeby dětí se budou lišit případ od případu. Školám se proto doporučuje, aby byly flexibilní a posuzovaly každou rodinu jako samostatný „případ“. Rozdělení trojčat je nutno obzvlášť opatrně zvážit – které z dětí, pokud vůbec nějaké, by mělo jít do jiné třídy.

Dvojčata mají tu výhodu, že při zahájení školní docházky se mohou vzájemně podporovat, a to i když chodí do různých tříd jedné školy.

Následující příznaky by měly vést k úvaze o rozdělení dvojčat do různých tříd:

 • ztráta koncentrace a motivace
 • výrazné rozdíly ve schopnostech dvojčat
 • přehnané vyžadování pozornosti učitele
 • neschopnost vycházet s vrstevníky samostatně, pouze dohromady
 • neustálé porovnávání podrývající sebevědomí jednoho z dvojčat
 • výchovné problémy
 • závislost nebo dominance (mohou se i střídat)
 • předchozí stereotypní označení ústící do polarizovaného chování, např. děti jsou již „označeny“ jako citlivé nebo hloupé, čistotné nebo nepořádné, kreativní nebo technicky zaměřené
 • všechny změny by měly být pečlivě probrány s dětmi i jejich rodiči – pokud rozdělení do různých tříd nebude provedeno s citem, může být dětmi považováno za neférový trest

Zapojení do třídy

Učitelé by se měli všemožně snažit, aby se chovali k dětem jako k samostatným jedincům, aby je rozeznávali a oslovovali je jmény.

Dále lze učitelům v práci s dvojčaty doporučit:

 • povzbuzujte děti ze třídy, aby dvojčata oslovovaly jmény
 • dávejte každému dvojčeti poznámky a připomínky (učitele) pro rodiče, pokud se jich (i obou) týkají
 • na třídních schůzkách probírejte každé dítě zvlášť – nejlépe v různou dobu
 • srovnávejte děti s jejich vrstevníky ve skupině, nikdy ne dvojčata mezi sebou

Uvědomte si, že pokud jsou dvojčata od sebe oddělena poprvé, může to pro ně být více traumatizující, než kdyby byla bez matky. Je dobré si také uvědomit, že rozdíly v přístupu ke dvojčatům mohou existovat i v samotných rodinách. Je například obvyklé, že otec, donucen okolnostmi, se o děti daleko více stará.

Vícerčata

Jak mohou učitelé pomoci rodičům trojčat a čtyřčat:

 • rodiče budou klidnější, budou-li mít jistotu, že v jimi vybrané škole budou moci umístit všechny své děti
 • proberte s rodiči, zda-li chtějí děti ze začátku rozdělit do různých tříd
 • ideální by bylo, kdyby bylo uspořádání ve třídách proměnlivé a pravidelně by se střídalo (př. Dvě ze čtyřčat v jedné třídě a dvě v jiné – pokud by rodiče či děti měli zájem, mohly by se děti ve třídách např. po půlroce střídat)
 • výchovné problémy nebo nestejné pokroky mohou rodiče znejistit, buďte proto připraveni s nimi probírat tuto situaci citlivě
 • snažte se oceňovat silný tlak na rodiče, kteří se starají o trojčata a čtyřčata a motivujte je, zvláště pak, když některé z nich vyžaduje zvláštní péči nebo stálou zvýšenou pomoc při logopedických cvičeních, čtení nebo počítání
 • i bez zvláštní péče rodiče často těžce hledají čas pro jednotlivé děti, aby jim pomohli se čtením nebo domácím úkolem.

Jakou pomoc nabízí ČAKDAV?

Cílem ČAKDAV je poskytovat odborné informace a vzájemnou podporu sítě rodin s dvojčaty a vícerčaty a upozorňovat všechny, kdo s nimi přicházejí do styku, na jejich specifické potřeby. Tyto služby zahrnují internetové, osobní i telefonické poradenství, podporu vzniku nových a metodické vedení stávajících Klubů dvojčat a vícerčat, kde se rodiče mohou vzájemně podpořit.

ČAKDAV nabízí členství všem, kteří poskytují poradenství rodinám s dvojčaty a vícečaty.

Více informací o činnosti a nabídce ČAKDAV lze nalézt na www.dvojcata-asociace.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *